Wyld Networks – Grunden lagd för kommersialisering – Mangold Insight Analys

Den virtuella satellitnätsoperatören för IoT Wyld Networks, avslutade 2021 starkt med flera nya samarbetsavtal. Wyld redovisade högre intäkter än prognosticerat för 2021, och är på god väg att nå försäljningsprognosen för 2022. Bolaget erhöll order på 17,0 respektive 11,3 miljoner kronor (exklusive dataintäkter) inom jordbruks- och skogssektorn. Mangold bedömer att inkomna order uppgår till cirka 40 procent av försäljningsprognos för 2022 och visar Wylds förmåga att generera hög försäljningstillväxt framgent. 

Wyld har tillsammans med Eutelsat, Senet och TrakAssure bildat ett konsortium gällande IoT-infrastruktur. Därmed utökar Wyld sitt erbjudande till att omfatta spårning av tillgångar inom leverantörskedjor, en marknad som präglas av hög tillväxt. Wyld har även utökat sitt partnernätverk inför kommersiell lansering med bolag från jordbrukssektorn, skogsbruk, IoT och markbundna nätverk. Mangold bedömer sammantaget att det finns goda förutsättningar för en lyckad global kommersialisering av Wyld Connect.

Mangold har värderat Wyld Networks med en DCF-modell. Riktkursen höjs från 25,25 till 33,00 kronor per aktie, motsvarande en uppsida om över 90 procent. Höjningen baseras på de stora inkommande order och de utökade partnerskapen. För att riktkursen ska realiseras krävs det att Wyld redovisar vinst under 2024 samt ökar försäljningen framgent.