Wyld Networks: Framgångsrik lansering av Wyld Connect – stark orderingång och nya partnerskap bildade

Wyld Networks serie av moduler och terminaler för satellitbaserad IoT - Wyld Connect - som företaget nyligen lanserade kommersiellt har tagits emot väl på marknaden och skapat stark efterfrågan från kunder. Som tidigare meddelats har Wyld under de senaste två veckorna tagit emot inköpsorder på över 28 miljoner kronor i takt med att lanseringspartners gör sig redo för att Wylds heltäckande IoT-lösning sätts i kommersiell drift under andra halvåret 2022. De nyligen erhållna beställningar avser endast Wyld Connect-terminalen och inkluderar inte den månatliga serviceavgiften som kunder börjar betala vid lanseringen av den fullständiga tjänsten.

"Vi är oerhört nöjda med lanseringen av Wyld Connect och den respons vi får från marknaden. Vi har nu ingått 22 partnerskap med potentiella lanseringspartners, varav sju har tillkommit under de senaste tre månaderna", säger Alastair Williamson, vd för Wyld Networks. "Hittills har tre av dessa partners lagt beställningar och vi arbetar för att säkra ytterligare beställningar samt lägga till nya partners."

Wylds lanseringspartners är globala företag som Bayer, Chevron och American Tower, alla med ett behov av att samla in data från sina IoT-applikationer inom jordbruks-, energi- och transportsektorerna - särskilt i områden i världen som saknar åtkomst till internet. Wylds satellitbaserade IoT-lösning ger 100 procent global täckning, vilket möjliggör insamling av data var som helst i världen.

En betydande del i den kommersiella lanseringen är skapandet av konsortiet Multimodal IoT Infrastructure Consortium™ (MMIIC), vilket bildades genom ett partnerskap mellan Wyld, Senet Inc, Eutelsat och TrakAssure. Tillsammans ska parterna kombinera Senets markbundna LoRaWAN®-nätverk med Wylds och Eutelsats satellitbaserade LoRaWAN®-nätverk för att möjliggöra 100 procent global LoRaWAN®-täckning. Fokus för konsortiet är kommersiell leverans av IoT-lösningar för leveranskedjan där både markbundna nät och satellitnät används - lösningar som kommer att vara de första i sitt slag på marknaden.