Wyld Networks får ytterligare order värd 100 000 SEK – orderstocken nu cirka 30 MSEK

Wyld Networks satellitpartner Eutelsat har lagt ytterligare en order värd 100 000 SEK på tjänster relaterade till utrullningen och testandet av den gemensamma satellitbaserade IotT-lösningen. Orderstocken uppgår nu till cirka 30 MSEK.

Wyld fortsätter att bygga sin orderstock inför lanseringen av den satellitbaserade IoT-tjänsten under andra halvan av 2022. Bolaget har till dags dato säkrat order värda cirka 30 MSEK på sin IoT-lösning Wyld Connect. I orderstocken ingår inte några av de återkommande intäkter från dataplaner som väntas när tjänsten har lanserats.

"Vi fortsätter att knyta till oss lanseringspartners i testfasen inför den kommersiella lanseringen av tjänsten. Hittills har 28 bolag tecknat sig för att bli partner och av dem har än så länge fyra lagt beställningar på Wyld Connect-produkter", säger Alastair Williamson, VD för Wyld Networks. "Vi förväntar oss både ytterligare order från våra andra partners då vi tar oss genom testfasen och att teckna fler partneravtal framgent."

Wylds sensor-till-satellit-teknik, baserad på Eutelsats satellitnätverk, kommer att förse områden som ligger utanför räckvidden för landbaserade nätverk med trådlös uppkoppling. Endast cirka 20 procent av jordens yta täcks idag av landbaserade nätverk och det är den bristen på uppkopplingsmöjligheter som hindrar IoT-nätverk från att skapa stora värden för världens ekonomi. Det ledande managementkonsultbolaget McKinsey bedömer att en IoT-utrullning kan addera 3-5 miljarder dollar till global BNP under de kommande tio åren.* Wylds satellitbaserade IoT-lösning använder sig av satelliter i låg omloppsbana (Low Earth Orbiting) för att skapa 100 procentig global trådlös uppkoppling, och därmed ge företag möjligheten att rulla ut IoT-lösningar varsomhelst i världen för att samla in data och sköta sin infrastruktur.

* https://www.mckinsey.com/industries/agriculture/our-insights/agricultures-connected-future-how-technology-can-yield-new-growth