Wyld Networks får inköpsorder värd 770 000 SEK för leverans av mjukvara för IoT moduler inom allmännyttiga sektorn

Wyld Networks och ett Nordiskt IoT-företag tecknar ett avtal värt 770 000 SEK för distribution av Wyld's TRIoT programvara för allmännyttiga tjänster i Europa.

Wylds nordiska partner utvecklar trådlösa kommunikationslösningar tillsammans med flera organisationer och institutioner för att lösa komplexa problem i storskaliga internet-of-things installationer.

Det pågående partnerskapet avser Wylds IoT mjukvarulösningar och de unika trådlösa funktioner de möjliggör. Inledningsvis kommer Wyld att lösa anslutningsutmaningar inom elmätning.

"Wyld är glada över att kunna meddela att vi fått denna order för vår mjukvaruenhet ", sade Alastair Williamson, VD för Wyld Networks. "… I takt med att vi fortsätter utveckla och distribuera IoT-lösningar för att förenkla datainsamling."