Wyld Networks får inköpsorder om 11,3 MSEK för sin satellitbaserade IoT-lösning Wyld Connect

Wyld Networks har kontrakterats för att leverera sin satellitbaserade IoT-modul Wyld Connect till ett brasilianskt företag för användning i skogssektorn. Wyld Networks har erhållit en inköpsorder om 11,3 miljoner kronor för leverans av Wyld Connect-moduler under en treårsperiod. Den första leveransen förväntas ske under 2022.

"Vi är glada över att ha fått denna inköpsorder. Beställningen avser Wyld Connect IoT-moduler och omfattar inte i detta skede den månatliga serviceavgiften som ska betalas vid lanseringen av den fullständiga nätverkstjänsten senare i år. Denna order följer på de tidigare säkrade inköpsorder om 17 miljoner kronor som vi tillkännagav den 10 mars 2022. Det betyder att vi i mars i år har genererat ett orderbokvärde om totalt 28,3 miljoner kronor", säger Alastair Williamson, VD för Wyld Networks. "Vi fortsätter att demonstrera lösningen och samarbeta med kunder för att säkra beställningar på Wyld Connect-produkterna inför den kommersiella lanseringen av den fullständiga tjänsten senare i år.".

Klimatförändringarna medför stora utmaningar för både samhällen och den globala ekonomin. Samtidigt som det görs stora ansträngningar för att minska koldioxidutsläppen står områden som undermålig skogsförvaltning, avskogning och illegal avverkning i vägen för världens klimatmål. Med en tredjedel av världens skogar förlorade finns ett kritiskt behov av att utveckla hållbara skogsbrukslösningar som grundas i insamling av essentiella data.

Lösningen Wyld Connect kommer att göra det möjligt för Wylds nya kund att distribuera IoT-sensorer inom skogsbranschen för att via satelliter samla in data från svåråtkomliga områden var som helst i världen.

Wylds svit av sensor till satellit-moduler med LoRaWAN® gör det möjligt för IoT-sensorer att kommunicera direkt med satelliter i låg omloppsbana eller i kombination med markbundna nätverk. Wylds modem, enheter och inbyggda teknik möjliggör kommunikation med molnet, oavsett plats, vilket ger 100 procent global IoT-täckning.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Alastair Williamson, CEO Wyld Networks
E-post: alastair.williamson@wyldnetworks.com 
Tel: +44 7 824 997 689

Denna information är sådan information som Wyld Networks AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 mars 2022 kl. 08:00 CET.