Wyld Networks får första ordern från IMAE på Wyld Connect satellit-IoT-moduler

IMAE har lagt sin första order, värd 300 000 SEK, hos Wyld för leverans av Wyld Connect IoT-moduler. Wyld Networks ingick ett partnerskap i början av maj 2022 med IMAE i syfte att kombinera sin Wyld IoT sensor-till-satellit-teknik med IMAEs vindturbinteknik i kraftsektorn i Brasilien. Wyld Connect kommer att möjliggöra datainsamling och kontroll av alla vindturbiner som saknar landbaserad uppkoppling.

"Vi är mycket glada över att stötta IMAE med satellit-baserad IoT-uppkoppling för deras nästa generations vindturbinteknik", säger Alastair Williamson, VD för Wyld Networks. "Vi jobbar nära IMAE och ser fram emot en långsiktig och ömsesidigt fruktsam affärsrelation när IMAE verkställer sin ambitiösa plan att leverera vindenergi över hela Brasilien."

2019 rankande Brasilien på sjunde plats på Global Wind Energy Council's (GWEC) globala lista med 19 GW installerad vindkraftskapacitet. Vind är för närvarande landets näst största kraftkälla och står för 10 procent av energiproduktionsmixen. Den brasilianska branschorganisationen för vindkraft, ABEEólica, bedömer att Brasilien kommer att ha minst 30 GW installerad vindkraftskapacitet 2024.