Wyld Networks Delårsrapport KV1 2022: Stark orderingång på 28,3 miljoner kronor under Q1

Bolaget lanserar Wyld Connect, sin satellit-IoT-modul, kommersiellt på marknaden under det första kvartalet 2022 och får order värda 28,3 MSEK.

VD Alastair Williamson:

"Efter lanseringen av Wyld Connect i det första kvartalet har vi byggt vidare på det väldigt starka momentum med tecknade lanseringspartneravtal under de senaste 12 månaderna och konverterat tre av dessa avtal till kundorder. Wyld Networks har fått en order från ett sydafrikanskt jordbruksbolag värd 17 MSEK för leverans av Wyld Connect-moduler under en fyraårsperiod med början i april 2022. Vi har också fått en order värd 11,3 MSEK från Treevia - ett brasilianskt jordbruksbolag. Därutöver har vi fått en initial order från Axceta, med signifikant potential för ytterligare order.

Det totala värdet på order genererade i Q1 uppgår därmed till 28,3 MSEK. Dessa order inkluderar inte dataplaner som kommer att bli tillkommande återkommande intäkter för bolaget. Vi ser fram emot de kommande månaderna med målet att konvertera alla våra lanseringspartneravtal till kundorder."

Finansiell sammanfattning, KV1 2022

 • Total income, SEK k

Q1: 946 (1 700)

 • Total EBIT, SEK k

Q1: -7 067 (-5 133)

 • Earnings per share, SEK

Q1: -0,85 (-0,86)

Väsentliga händelser under kvartal 1

 • Wyld Networks har nu inlett 22 samarbeten med potentiella partners för lansering av tjänsten, varav 7 samarbeten har tillkommit under det senaste kvartalet: Agrology (USA), Snow Acres (Kanada), TrakAssure (USA), Axceta (Kanada), Instituto Constanta De Inovação (Brasilien), Hazera (Israel) och Treevia (Brasilien).
 • Wyld Networks satellitbaserade IoT-produktsortiment, Wyld Connect, blev kommersiellt tillgängligt. Det innebär att kunderna kan integrera tekniken i nya IoT-sensorer, eller eftermontera den i befintliga IoT-sensorer, redan före den kommersiella lanseringen av Wylds kompletta satellitnätverkstjänst under andra halvåret 2022.
 • Wyld Networks fick inköpsordrar på totalt 28,3 mkr för Wyld Connects satellitbaserade IoT-modul från företag i Brasilien och Sydafrika. Dessa ordrar omfattar inte dataplanavgifter som kommer att ge återkommande intäkter till bolaget när tjänsten lanseras.
 • Teckningsoptionerna i TO1-programmet tecknades till cirka 98,6 procent och Wyld Networks AB erhöll cirka 25,2 mkr före kostnader.
 • Wyld Networks har ingått ett formellt avtal med American Tower om att distribuera den satellitbaserade IoT-lösningen Wyld Connect i Brasilien. Fokus kommer att ligga på landsbygdsområden som inte täcks in av markbundna nätverk.
 • Wyld Networks meddelade att bolaget har inlett ett samarbete med Eutelsat Communications, Senet och TrakAssure. Tillsammans bildar parterna ett globalt konsortium för att tillhandahålla integrerad och driftskompatibel IoT-uppkoppling genom LoRaWAN®-nätverk, både markbundna och satellitbaserade, till kunder över hela världen.

Väsentliga händelser efter kvartal 1

 • Wyld Networks och Brinja, ett svenskt företag specialiserat på hård- och mjukvara för IoT, tecknar avtal som lanseringspartner för att erbjuda Wyld satellituppkoppling för IoT-lösningar för byggbranschen och övervakning av infrastrukturtillgångar på olika platser.
 • Bolaget inleder ett samarbete med IMAE om att använda Wylds IoT-teknik sensor-till-satellit med IMAE:s vindkraftsteknik inom sektorn för allmännyttiga tjänster i Brasilien. IMAE ska pilottesta Wylds lösning och teckna ett kommersiellt avtal.
 • Idag börjar Wyld-aktierna handlas på OTCQB Venture Market i USA under beteckningen "WYLDF". Att vara med på OTCQB Venture Market möjliggör OTC-handel med Wylds stamaktie som är noterad på Nasdaq First North Growth Market. Syftet är att öka synlighet och tillgänglighet på den amerikanska kapitalmarknaden och därigenom tillhandahålla ökad likviditet och värde till bolagets aktieägare.

Delårsrapporten finns att ladda ner på Wyld Networks webbplats: www.wyldnetworks.com/investor-relations/

Denna information är sådan information som Wyld Networks AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 maj 2022 kl. 08:30 CEST.