WntResearchs styrelse och ledning tecknar units i pågående företrädesemission

WntResearch AB ("WntResearch" eller "Bolaget") meddelar idag att delar av styrelse och ledning tecknar units i den pågående företrädesemissionen av units bestående av aktier och teckningsoptioner ("Företrädesemissionen"), vilken offentliggjordes den 5 februari 2021.

Styrelse och ledning tecknar units i Företrädesemissionen enligt följande:

Gudrun Anstrén, Styrelseordförande
Gudrun Anstrén tecknar 2 639 units, motsvarande 21 376 SEK.

Tommy Andersson, Styrelseledamot
Tommy Andersson tecknar 1 000 units, motsvarande 8 100 SEK.

Martin Olovsson, Styrelseledamot
Martin Olovsson tecknar 2 777 units, motsvarande 22 494 SEK.

Peter Ström, Styrelseledamot
Peter Ström tecknar 13 555 units, motsvarande 109 796 SEK.

Jan Nilsson, Styrelseledamot
Jan Nilsson tecknar 1 235 units, motsvarande 10 000 SEK.

Anders Rabbe, Verkställande Direktör
Anders Rabbe tecknar 18 519 units, motsvarande 150 000 SEK.

Anders Tidfors, CFO
Anders Tidfors tecknar 2 469 units, motsvarande 20 000 SEK.

Klaus Christensen, Head of Marketing
Klaus Christensen tecknar 2 000 units, motsvarande 16 200 SEK.

Ovan personer från stryelse och ledning tecknar units med och utan företrädesrätt.

Tidsplan för Företrädesemissionen

  •     19 april 2021: Sista dag för handel med uniträtter.
  •     22 april 2021: Sista dag för teckning i Företrädesemissionen.
  •     27 april 2021: Indikativt datum för offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen.

Rådgivare
Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Setterwalls Advokatbyrå AB är legal rådgivare till WntResearch i samband med Företrädesemissionen.

För vidare upplysningar:
Anders Rabbe, tfVD
Tel: +46 707 646 500
E-post: anders.rabbe@wntresearch.com
Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 april 2021.