WntResearch publicerar årsredovisning för 2020

WntResearch AB meddelar idag att årsredovisningen för 2020 har publicerats. Årsredovisningen bifogas som PDF och finns tillgänglig på bolagets hemsida; https://www.wntresearch.com/finansiella-rapporter/ 

Bolagets senaste investerarpresentation publiceras också idag och finns tillgänglig på bolagets hemsida eller direkt via denna länk (https://www.wntresearch.com/wp-content/uploads/2021/03/Company-presentation-WntResearch_MARCH-2021.pdf).
Denna information lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 mars 2021.