WicketGaming: Wicket Gaming förvärvar spelet Idle King

Den 20 december 2022 kl. 08.30Wicket Gaming AB (publ) har idag förvärvat free-to-play (F2P) spelet Idle King från den tyska spelstudion Motap. Förvärvet är ett led i bolagets ambition att etablera sig inom fler spelgenrer och därmed bredda spelportföljen. Genom förvärvet blir Wicket Gaming ägare av de digitala rättigheterna och teknologin bakom Idle King.

Idle King är ett casual arcade/simuleringsspel som blivit nedladdat över 450 000 gånger sedan det testlanserats. Spelet har en Google Play rating på 4,3 och en motsvarande rating i Apple App Store på 4,5. Spelet har visat god marginal (33 procent) med avseende på intäkter relaterat till förvärv av nya spelare (user acquisition - UA). Samtidigt har den genomsnittliga intäkten per daglig aktiv användare (Average Revenue Per Daily Active User - ARPDAU) uppgått till 0,10 USD, vilket är mycket bra inom genren arcade/simulation där de topprankade spelen har ett genomsnitt på motsvarande 0,04 USD under testlanseringsfasen.

Idle King planeras, efter mindre optimeringar, att släppas globalt under Q1-2023. Utvecklarna bakom spelet är den tyska spelstudion Motap som också äger spelstudion Ahoiii - ett bolag som utvecklat ett 40-tal appar, bland annat alla barnspelen i serien "Fiete" som hittills laddats ned över 17 miljoner gånger.

Förvärvet finansieras genom nyemitterade aktier i Wicket Gaming efter kommande företrädesemission i Q1-2023.  Köpeskillingen erläggs i form av nyemitterade aktier i Wicket Gaming till ett antal som ska motsvara två procent av aktiekapitalet i Wicket Gaming, efter den företrädesemission som offentliggjordes den 2 december. Beroende på antalet aktier som emitteras i företrädesemissionen kan köpeskillingen därmed variera mellan 296 601 (om endast den garanterade miniminivån i företrädesemissionen tecknas) och 389 555 (om företrädesemissionen fulltecknas). Aktierna kommer att emitteras till kursen 4 SEK vilket innebär att köpeskillingen kan uppgå till, avrundat, mellan 1,19 och 1,56 MSEK.

Utöver köpeskillingen i form av nyemitterade aktier ska en vinstdelning med Motap ske avseende det förvärvade spelet under en treårsperiod. Vinstdelningen innebär att Wicket Gaming erhåller 70 % av vinsten och Motap 30 % av vinsten efter avdrag för kostnader för marknadsföring, utveckling samt store-avgifter.

De nyemitterade aktierna som erläggs som köpeskilling kommer att omfattas av ett lock up-åtagande av Motap om tolv månader från det att affären slutförts och aktierna levererats, vilket beräknas ske i månadsskiftet februari/mars 2023.

Wicket Gaming tillträder spelrättigheterna med omedelbar verkan och Motap kommer under de närmaste månaderna bistå med sitt utvecklingsteam.

Idle King KPI:er:

Retention data (Retention: spelare som återvänder till spelet):

Dag 1: 36 %

Dag 3: 14 %

Dag 7: 6,5 %

Dag 28: 1,4 %

ARPDAU (Average revenue per daily user):

0,10 USD

Top Game Benchmark - Arcade/simulation (Source: GameIntel

The data is latest Q4 Y 2022)

Retention data:

Dag 1: 28 %

Dag 3: 11 %

Dag 7: 6,5 %

Dag 28: 1,7 %

ARPDAU: 0,04 USD

Länk till Idle King - Google Play

https://play.google.com/store/apps/details?id=de.motap.idleking&hl=en&gl=US

Länk till Idle King - App Store

https://apps.apple.com/us/app/idle-king-tycoon-tap-games/id1479539390?l=en

Eric de Basso, VD för Wicket Gaming, kommenterar:

"Vi är otroligt glada över förvärvet av spelet Idle King som har topp-KPI:er inom sin genre. Samtidigt påbörjar vi ett samarbete med utvecklarna i Motap som står bakom det mycket framgångsrika Ed-Tech bolaget Ahoiii. Vi ser betydande potential i Idle King och har stora planer på att använda dess spelmotor för att släppa ytterligare spel inom nya koncept, till exempel sporter som cricket."

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Eric de Basso, VD, Wicket Gaming AB

E-post: eric@wicketgaming.com

Telefon: +46 70 780 52 00

Denna information är sådan information som Wicket Gaming AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2022-12-20, kl. 08:30.
Om Wicket Gaming

Wicket Gaming är ett svenskt spelutvecklingsbolag som grundades 2015. Bolagets affärsidé bygger på att utveckla och distribuera så kallade free-to-play-spel inom sportgenren baserade på egenägda varumärken. Sedan start har Bolaget arbetat med att utveckla sin första titel, Cricket Manager, som är ett managerspel inom cricket för mobila enheter som går ut på att skapa och äga sin egen cricketklubb och tävla mot andra spelare runtom i världen. Målet är att skapa ett av världens mest populära cricketmanagerspel för mobila enheter och att använda en teknisk plattform för att bredda spelportföljen till att innefatta andra sportmanagerspel.

För mer information, se Wicket Gamings webbplats (http://www.wicketgaming.com/)www.wicketgaming.com.