WeSC AB: WeSC: Tillkommande orderingång för tredje kvartalet 2021

Stockholm, Sverige, 14 april 2021

WeSC offentliggjorde den 26 mars 2021 att förorder avseende hösten 2021 uppgick till totalt 6 MUSD vilket motsvarade en försäljningstillväxt om ca 300%. I efterförsäljningsarbetet har bolaget säkrat ytterligare order om 2 MUSD vilket innebär en total försäljning på förorder för hösten 2021 om 8 MUSD vilket motsvarar en tillväxt om drygt 430%.

Utöver försäljning enligt förorder har bolaget möjlighet att generera försäljning under löpande säsong vilket möjliggör ytterligare försäljning under 2021.

"WeSC's produkter har fortsatt mycket god genomförsäljning hos våra återförsäljare såsom Walmart, Macy's, Nordstrom och Saks vilket hjälper till att påskynda WeSC's tillväxt", säger Joseph Janus, VD WeSC.

Totala order och förorder för 2021 uppgår till 10,5 MUSD.

För information angående föreslagen ny verksamhetsinriktning, se pressmeddelande från den 22 mars 2021.

För mer information, vänligen kontakta:

Joseph Janus, Verkställande direktör +1 (212) 334 9372

Denna information är sådan information som WeSC AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 april 2021 klockan 08.00 CET.

Kort om WeSC

WeSC designar, marknadsför och säljer kläder och accessoarer inom segmentet premium streetwear på den internationella marknaden under varumärket WeSC (We are the Superlative Conspiracy). WeSCs aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Adviser är G&W Fondkommission:
Telefon: +46 (0)8 503 000 50, E-post: ca@gwkapital.se,www.gwkapital.se.