WeSC AB (publ) tidigarelägger Bokslutskommunikén för 2020

Stockholm, Sverige, 24 februari 2021

Bolaget har beslutat att tidigarelägga Bokslutskommunikén för 2020 då inrapporteringen skett snabbare än väntat. Kommunikén kommer att publiceras fredag den 5 mars 2021.

För mer information, vänligen kontakta:

Joseph Janus, Verkställande direktör +1 (212) 334 9372

Kort om WeSC

WeSC designar, marknadsför och säljer kläder och accessoarer inom segmentet premium streetwear på den internationella marknaden under varumärket WeSC (We are the Superlative Conspiracy). WeSCs aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Adviser är G&W Fondkommission:
Telefon: +46 (0)8 503 000 50, E-post: ca@gwkapital.se,www.gwkapital.se.