WeSC AB (publ) publicerar Årsredovisning för 2020

Stockholm, Sverige, 29 april 2021

Årsredovisningen finns nu tillgänglig på bolagets hemsida: https://www.wesccorp.com/rsredovisning-202

För mer information, vänligen kontakta:

Joseph Janus, Verkställande direktör +1 (212) 334 9372

Kort om WeSC

WeSC designar, marknadsför och säljer kläder och accessoarer inom segmentet premium streetwear på den internationella marknaden under varumärket WeSC (We are the Superlative Conspiracy). WeSCs aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Adviser är G&W Fondkommission:
Telefon: +46 (0)8 503 000 50, E-post: ca@gwkapital.se,www.gwkapital.se.