Vestum höjer tillväxtmål

2021-06-06 16:00Vestum AB (publ) ("Vestum"), noterat på Nasdaq First North Growth Market, har mot bakgrund av stark tillväxt, stärkt balansräkning och ett positivt mottagande från relevanta marknadsaktörer fattat beslut om att höja det finansiella målet avseende tillväxt. Övriga finansiella mål kvarstår oförändrade.

VESTUM HÖJER TILLVÄXTMÅL

2021-06-06 16:00

Vestum AB (publ) ("Vestum"), noterat på Nasdaq First North Growth Market, har mot bakgrund av stark tillväxt, stärkt balansräkning och ett positivt mottagande från relevanta marknadsaktörer fattat beslut om att höja det finansiella målet avseende tillväxt. Övriga finansiella mål kvarstår oförändrade.

Styrelsen har idag fattat beslut om att höja tillväxtmålet till att årligen genomföra förvärv som tillför proformerad omsättning om minst 2 miljarder kronor och proformerad justerad EBITA om minst 200 miljoner kronor (det tidigare tillväxtmålet var att förvärva minst 100 miljoner kronor i proformerad justerad EBITA). Skälen till det höjda tillväxtmålet är följande:

 • Vestum har genomfört förvärv i ett högre tempo än förväntat och har under de senaste tre månaderna träffat avtal om nio förvärv som sammantaget under 2020 genererade en omsättning om 1 224 MSEK med en EBITDA om 193 MSEK och EBITA om 147 MSEK.
 • Vestum har genomfört en riktad nyemission om 215 MSEK i syfte att öka förvärvstempot eftersom flertalet attraktiva förvärvsmöjligheter identifierats som passar väl in i Vestums förvärvsmodell.
 • Vestum har förhandlat gynnsammare förvärvskreditvillkor med ledande nordiskt kreditinstitut.
 • Vestum upplever ett positivt mottagande från entreprenörer och andra relevanta marknadsaktörer som bland annat möjliggjort att kvalitetsbolag söker sig till Vestum.

Styrelsens beslut att höja tillväxtmålet innebär att Vestums finansiella mål ser ut enligt följande:

 • Tillväxt
  • Vestums målsättning är att årligen genomföra förvärv som tillför proformerad omsättning om minst 2 miljarder kronor och proformerad justerad EBITA om minst 200 miljoner kronor.
 • Marginal
  • Vestums målsättning är att minst uppnå en justerad EBITA-marginal om 8,0 procent.
 • Kapitalstruktur
  • Vestum har som mål att den finansiella nettoskulden i relation till justerad EBITDA inte ska överstiga 4,0x som genomsnitt över de senaste fyra kvartalen.
 • Utdelningspolicy
  • Vestums vinstmedel och tillgängliga kassaflöden ska till hundra procent återinvesteras i verksamheten och/eller användas till nya förvärv.

Ansvarig Part

Denna information är sådan information som Vestum AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 juni 2021 kl. 16:00 CET.

För ytterligare information kontakta:

Conny Ryk, VD Vestum AB (publ)

Tel: +46 70 775 53 10

E-mail: conny.ryk@vestum.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Vestum-pressmeddelande-20210606.pdf

Kort om Vestum

Vestum är en svensk förvärvsdriven koncern som förvärvar och utvecklar specialistbolag med exponering mot bygg och anläggning, ROT-sektorn samt infrastrukturentreprenader. Vestum söker aktivt efter kvalitetsbolag med bevisade affärsmodeller, starka marknadspositioner och förutsägbara kassaflöden där Vestum har förutsättningar att vara med och bidra till fortsatt positiv utveckling.

För mer information, vänligen besök: www.vestum.se

Vestums aktie handlas under kortnamnet VESTUM på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Adviser är G&W Fondkommission: telefon: +46 (0)8 503 000 50, e-mail: ca@gwkapital.se.