Vestum fortsätter sin tillväxtresa genom förvärv av specialistbolag med en omsättning om 86,0 MSEK, EBITDA om 13,3 MSEK och EBITA om 10,5 MSEK

2021-07-08Vestum AB (publ) ("Vestum"), noterat på Nasdaq First North Growth Market, har ingått avtal om förvärv av samtliga aktier i Plåtslagaren G.H. Johansson AB ("Plåtslagaren"). Köpeskillingen uppgår till cirka 60,0 MSEK på kassa- och skuldfri basis och kommer att finansieras dels med kontanta medel fördelat mellan kassa och förvärvskredit, dels med cirka 17,5 MSEK genom betalning med revers som därefter avses kvittas mot 366 953 aktier i Vestum genom kvittningsemission, innebärande en utspädning om cirka 0,4 %. Under räkenskapsåret 2020/2021 genererade Plåtslagaren en omsättning om 86,0 MSEK med en EBITDA om 13,3 MSEK och EBITA om 10,5 MSEK, motsvarande en EBITDA-marginal om 15,5 procent och EBITA-marginal om 12,3 procent.

VESTUM FORTSÄTTER SIN TILLVÄXTRESA GENOM FÖRVÄRV AV SPECIALISTBOLAG MED EN OMSÄTTNING OM 86,0 MSEK, EBITDA OM 13,3 MSEK OCH EBITA OM 10,5 MSEK

2021-07-08

Vestum AB (publ) ("Vestum"), noterat på Nasdaq First North Growth Market, har ingått avtal om förvärv av samtliga aktier i Plåtslagaren G.H. Johansson AB ("Plåtslagaren"). Köpeskillingen uppgår till cirka 60,0 MSEK på kassa- och skuldfri basis och kommer att finansieras dels med kontanta medel fördelat mellan kassa och förvärvskredit, dels med cirka 17,5 MSEK genom betalning med revers som därefter avses kvittas mot 366 953 aktier i Vestum genom kvittningsemission, innebärande en utspädning om cirka 0,4 %. Under räkenskapsåret 2020/2021 genererade Plåtslagaren en omsättning om 86,0 MSEK med en EBITDA om 13,3 MSEK och EBITA om 10,5 MSEK, motsvarande en EBITDA-marginal om 15,5 procent och EBITA-marginal om 12,3 procent.

Om Plåtslagaren

Plåtslagaren grundades 1982 och utför byggnadsplåtslageri mot kunder inom bygg och fastigheter. I erbjudandet ingår kopparbeten, bandtäckningar, tätskikt, taksäkerhetsarbeten, takmålningar, snöskottningar samt diverse servicearbeten.

Bland kunderna finns större bygg- och fastighetsbolag, försäkringsbolag samt kulturfastigheter.

För räkenskapsåret 2020/2021 genererade Plåtslagaren en omsättning om 86,0 MSEK, EBITDA om 13,3 MSEK och EBITA om 10,5 MSEK, motsvarande en EBITDA-marginal om 15,5 procent och EBITA-marginal om 12,3 procent.

Plåtslagaren har 32 anställda och har sitt huvudkontor i Saltsjö-Boo.

Alla refererade siffror anges med tillämpning av IFRS som är den standard som tillämpas av Vestum och är oreviderade.

Plåtslagarens siffror förväntas, förutsatt att den indikativa tidsplanen för genomförande av förvärvet kan följas, konsolideras i Vestum från och med augusti 2021.

Kommentar från Vestums VD Conny Ryk:

Idag välkomnar vi ett anrikt specialistbolag inom byggservice till Vestum-familjen - Plåtslagaren G.H. Johansson. Bolaget har sedan starten på 80-talet fokuserat på plåtslageriarbeten mot bygg- och fastighetsbolag och har under senare år uppvisat imponerande lönsam tillväxt. Med Plåtslagaren etablerar vi oss inom ytterligare ett specialistområde och vi ser att det finns positiva samverkanseffekter mellan bolaget och flertalet andra verksamheter inom Vestum, säger Conny Ryk, VD för Vestum.

Om transaktionen

Köpeskillingen uppgår till cirka 60,0 MSEK på kassa- och skuldfri basis och kommer att finansieras dels med kontanta medel fördelat mellan kassa och förvärvskredit, dels med cirka 17,5 MSEK genom betalning med revers som därefter avses kvittas mot 366 953 aktier i Vestum genom kvittningsemission, innebärande en utspädning om cirka 0,4 %.

Kvittningsemissionen riktad till säljaren av Plåtslagaren omfattar totalt 366 953 aktier i Vestum till en teckningskurs om 47,69 kronor per aktie som fastställts via 10 dagars volymvägd genomsnittskurs ("VWAP") i Vestums aktie under perioden 23 juni 2021 till och med 7 juli 2021. Säljaren har åtagit sig att inte avyttra de tecknade aktierna under en period om 24 månader (s.k. lock-up).

Antal utestående aktier skulle i samband med kvittningsemissionen öka från befintliga 89 182 757 till 89 549 710 aktier.

Ovanstående uppgifter om aktieinnehav, utspädning och aktieantal utgår från att tidigare offentliggjorda kvittningsemissioner genomförs.

Genomförande av förvärvet

Transaktionen förväntas genomföras inom cirka sju veckor. I samband med slutförandet av transaktionen kommer styrelsen besluta att emittera aktierna i kvittningsemissionen med stöd av bolagsstämmans bemyndigande.

Rådgivare

Svalner tillhandahåller finansiell- och skatterådgivning och AFH Partners Advokat agerar legal rådgivare till Vestum i samband med förvärvet.

För ytterligare information kontakta:

Conny Ryk, VD Vestum AB (publ)

Tel: +46 70 775 53 10

E-mail: conny.ryk@vestum.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Vestum-pressmeddelande-20210708.pdf

Kort om Vestum

Vestum är en svensk förvärvsdriven koncern som förvärvar och utvecklar specialistbolag med exponering mot bygg och anläggning, ROT-sektorn samt infrastrukturentreprenader. Vestum söker aktivt efter kvalitetsbolag med bevisade affärsmodeller, starka marknadspositioner och förutsägbara kassaflöden där Vestum har förutsättningar att vara med och bidra till fortsatt positiv utveckling.

För mer information, vänligen besök: www.vestum.se

Vestums aktie handlas under kortnamnet VESTUM på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Adviser är G&W Fondkommission: telefon: +46 (0)8 503 000 50, e-mail: ca@gwkapital.se.