Vestum etablerar sig inom VVS-branschen genom förvärv av installationsbolag med en omsättning om 39,2 MSEK, EBITDA om 6,5 MSEK och EBITA om 5,2 MSEK

2021-06-23Vestum AB (publ) ("Vestum"), noterat på Nasdaq First North Growth Market, har ingått avtal om förvärv av samtliga aktier i F Forsmans VVS AB ("Forsmans"). Köpeskillingen uppgår till 33,0 MSEK och kommer att finansieras dels med kontanta medel fördelat mellan kassa och förvärvskredit, dels med cirka 12,0 MSEK genom betalning med revers som därefter avses kvittas mot 294 118 aktier i Vestum genom kvittningsemission, innebärande en utspädning om cirka 0,3 %. För räkenskapsåret 2020 genererade Forsmans en omsättning om 39,2 MSEK, EBITDA om 6,5 MSEK och EBITA om 5,2 MSEK, motsvarande en EBITDA-marginal om 16,5 procent och EBITA-marginal om 13,4 procent.

VESTUM ETABLERAR SIG INOM VVS-BRANSCHEN GENOM FÖRVÄRV AV INSTALLATIONSBOLAG MED EN OMSÄTTNING OM 39,2 MSEK, EBITDA OM 6,5 MSEK OCH EBITA OM 5,2 MSEK

2021-06-23

Vestum AB (publ) ("Vestum"), noterat på Nasdaq First North Growth Market, har ingått avtal om förvärv av samtliga aktier i F Forsmans VVS AB ("Forsmans"). Köpeskillingen uppgår till 33,0 MSEK och kommer att finansieras dels med kontanta medel fördelat mellan kassa och förvärvskredit, dels med cirka 12,0 MSEK genom betalning med revers som därefter avses kvittas mot 294 118 aktier i Vestum genom kvittningsemission, innebärande en utspädning om cirka 0,3 %. För räkenskapsåret 2020 genererade Forsmans en omsättning om 39,2 MSEK, EBITDA om 6,5 MSEK och EBITA om 5,2 MSEK, motsvarande en EBITDA-marginal om 16,5 procent och EBITA-marginal om 13,4 procent.

Om Forsmans

Forsmans bedriver installationsverksamhet inom VVS-branschen.

Forsmans utför alla typer av uppdrag för företag, privatpersoner och bostadsrättföreningar. Forsmans har bland annat stor kunskap inom badrums- och köksrenoveringar.

För räkenskapsåret 2020 genererade Forsmans en omsättning om 39,2 MSEK, EBITDA om 6,5 MSEK och EBITA om 5,2 MSEK, motsvarande en EBITDA-marginal om 16,5 procent och EBITA-marginal om 13,4 procent.

Forsmans har 15 anställda och har sitt huvudkontor i Huddinge.

Alla refererade siffror anges med tillämpning av IFRS som är den standard som tillämpas av Vestum och är oreviderade.

Forsmans siffror förväntas, förutsatt att den indikativa tidsplanen för genomförande av förvärvet kan följas, konsolideras i Vestum från och med juli 2021.

Kommentar från Vestums VD Conny Ryk:

Idag välkomnar vi F Forsmans VVS med team till Vestum! Bolaget drivs av entreprenören Fredrik Forsman, grundare och VD, som kommer att fortsätta som VD och utveckla verksamheten. Med Forsmans tar vi en position inom VVS-branschen, vilket är ett tillväxtområde för Vestum och där vi ser att det finns utrymme till fortsatt konsolidering. Nu ser vi fram emot att fortsätta utveckla portföljen, både organiskt och genom förvärv av ytterligare kvalitetsbolag inom våra fokusområden, säger Conny Ryk, VD för Vestum.

Om transaktionen

Köpeskillingen uppgår till 33,0 MSEK och kommer att finansieras dels med kontanta medel fördelat mellan kassa och förvärvskredit, dels med cirka 12,0 MSEK genom betalning med revers som därefter avses kvittas mot 294 118 aktier i Vestum genom kvittningsemission, innebärande en utspädning om cirka 0,3 %.

Kvittningsemissionen riktad till säljaren av Forsmans omfattar totalt 294 118 aktier i Vestum till en teckningskurs om 40,80 kronor per aktie som fastställts via 10 dagars volymvägd genomsnittskurs ("VWAP") i Vestums aktie under perioden 9 juni 2021 till och med 22 juni 2021. Säljaren har åtagit sig att inte avyttra de tecknade aktierna under en period om 24 månader (s.k. lock-up).

Antal utestående aktier skulle i samband med kvittningsemissionen öka från befintliga 88 673 075 till 88 967 193 aktier.

Ovanstående uppgifter om aktieinnehav, utspädning och aktieantal utgår från att tidigare offentliggjorda kvittningsemissioner genomförs.

Genomförande av förvärvet

Transaktionen förväntas genomföras inom cirka fyra veckor. I samband med slutförandet av transaktionen kommer styrelsen besluta att emittera aktierna i kvittningsemissionen med stöd av bolagsstämmans bemyndigande.

Rådgivare

Svalner tillhandahåller skatterådgivning och AFH Partners Advokat agerar legal rådgivare till Vestum i samband med förvärvet.

För ytterligare information kontakta:

Conny Ryk, VD Vestum AB (publ)

Tel: +46 70 775 53 10

E-mail: conny.ryk@vestum.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Vestum-pressmeddelande-20210623.pdf

Kort om Vestum

Vestum är en svensk förvärvsdriven koncern som förvärvar och utvecklar specialistbolag med exponering mot bygg och anläggning, ROT-sektorn samt infrastrukturentreprenader. Vestum söker aktivt efter kvalitetsbolag med bevisade affärsmodeller, starka marknadspositioner och förutsägbara kassaflöden där Vestum har förutsättningar att vara med och bidra till fortsatt positiv utveckling.

För mer information, vänligen besök: www.vestum.se

Vestums aktie handlas under kortnamnet VESTUM på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Adviser är G&W Fondkommission: telefon: +46 (0)8 503 000 50, e-mail: ca@gwkapital.se.