Veg of Lunds styrelseordförande lämnar sitt uppdrag på egen begäran

Nuvarande styrelseordförande i Veg of Lund, Håkan K. Pålsson, har meddelat styrelsen att han lämnar sitt uppdrag med omedelbar verkan.

Veg of Lunds valberedning har informerat att styrelseordförande Håkan K. Pålsson begär att med omedelbar verkan bli entledigad från sin post som styrelseordförande. Håkan K. Pålsson har varit styrelseordförande sedan januari 2022.

"Valberedningen har fått beskedet att Håkan har begärt att med omedelbar verkan bli entledigad från sitt uppdrag som styrelseordförande", säger Kaj Söderström, valberedningens ordförande.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Veg of Lund AB (publ)
Fredrik Carling, verkställande direktör
Tel: 0703 12 19 42
E-post: fredrik.carling@vegoflund.se

Denna information är sådan som Veg of Lund är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-03-17 11.15 CET.

Om Veg of Lund

Veg of Lund AB (publ) utvecklar, marknadsför och säljer växtbaserade livsmedel som möter konsumenternas krav på smak och hållbarhet. Veg of Lund har sina rötter i forskning vid Lunds universitet och bolagets affärsidé är att använda sin kunskap, egna patenterade metoder och innovativa lösningar för att utveckla och sälja välsmakande, klimatsmarta och närproducerade produkter baserade på potatis. Veg of Lund erbjuder alternativ till mejeriprodukter (mjölkdryck) och mellanmål (smoothies) samt utvecklar köttalternativ. Bolagets produkter säljs under varumärket DUG till konsumenter, restauranger och matföretag i Sverige, England och Irland. Bolaget har ambitionen att expandera framför allt i Europa och Asien. Aktien är noterad på Nasdaq First North och handlas under namnet VOLAB. Läs mer på ir.vegoflund.se (https://ir.dugdrinks.com/). Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser och kan kontaktas via telefon: 08-5030 15 50 eller e-post: ca@mangold.se.