VD köper aktier i Twiik

Twiik AB (”Twiik” eller ”Bolaget”) meddelar idag att verkställande direktör Anders Gran har förvärvat 44 000 aktier i bolaget till en genomsnittskurs om 1,16 SEK/aktie.

Efter transaktionerna som skett privat och genom bolag uppgår Anders Grans innehav i Twiik till 59400 aktier vilket motsvarar 0,9% procent av Twiik.

För mer information om Twiik, vänligen kontakta

Anders Gran, VD
Telefon: +46 (0)70 341 73 25
E-post: anders@twiik.me
Hemsida: www.twiik.me

Om Twiik

Twiik AB är ett innovationsbolag med säte i Malmö och kontor i Stockholm. Bolaget utvecklar digitala lösningar som gör det möjligt för tränare och gym att skapa innovativa digitala träningstjänster och därmed digitalisera sitt tjänsteerbjudande och göra bra träning tillgänglig för en större målgrupp. www.twiik.me

Certified Adviser: Mangold Fondkomission AB
Telefon: +46 8 5277 5020
E-post: ca@mangold.se

Bifogade filer

VD köper aktier i Twiik