VD-brev Finepart Sweden AB (publ), mars 2022

Inledningen av 2022 är för oss på Finepart den mest intensiva hittills i vår snart 10-åriga historia. Våra åtagande att leverera de nio Finecutsystem som vi sålt det senaste sex månaderna, pågår för fullt. Vårt material är huvudsakligen säkerställt för leveranserna under första halvåret genom ett fantastiskt jobb av våra partners och medarbetare. Samtidigt med den ökade försäljningen och vår fördelaktiga betalningsmodell, har vi numera en bra kassa som ger oss trygghet att fortsätta utveckla verksamheten. Ni som följt med i våra pressmeddelande vet redan att med den orderstock vi gick in med i 2022 och det som tillkommit hittills under året, ger en sammantagen intäkt på cirka 40 miljoner kronor.

I vår skärverkstad har vi nu säkrat nödvändig kapacitet genom att installera en tredje Finecutmaskin. Pga. av viss materialbrist som vi inte själva styr över, har vi inte fullt ut kunnat hålla den takt på skäruppdrag till Inbrace som tänkt, men tror och hoppas på ett förbättrat flöde i närtid.  Detta har dock gett oss möjligheter att öka takten på bland annat viktiga provskärningar som möjliggör försäljning av fler maskinsystem.

Vi har hittills under året signerat flera viktiga avtal gällande service och underhåll av sålda Finecutsystem. Som vi tidigare nämnt är flertalet av de maskinsystem som sålts den senaste tiden avsedda att användas i serietillverkande industri, vilket genererar en betydande intäkt från förbrukningsmaterial.

I samband med att vi kraftigt ökar takten fyller vi kontrollerat på med flera medarbetare. I veckan som gick anställde vi en erfaren inköpare och logistiker som beräknas ansluta senast i juni. För att ytterligare förstärka teamet så söker vi också nu en utvecklingsingenjör och en teknisk säljare. 

Den för många potentiella kunder viktiga optionen, kamerapositionering, är nu färdigutvecklad och den första riktiga produkten kommer att levereras till Suss MicroOptics under kvartal två. Då denna option även fungerar på tidigare levererade maskiner, öppnar det även upp för merförsäljning till befintliga kunder.

Förfrågningar från nya kunder fortsätter att komma i jämn ström. Alla är inte optimala för vår teknik, men fler och fler som hittar oss är rätt. Vi tror fortfarande att vi är långt ifrån att nå vår största marknad, men vi närmar oss i takt med att vi blir mer kända. Vi jobbar fortsatt med flera intressanta projekt, framför allt i Europa och USA.  

I samband med att Analyst group startat att analysera bolaget har en vd-intervju släppts där jag berättar lite om bolaget. Intervjun och analysen kan du hitta via bolagets eller Analyst group hemsida. Samtidigt har vi blivit uppmärksammade i bland annat "Innovativa företag" och "Realtid TECH"

Nästa vd-brev kommer i slutet av april

Med vänlig hälsning,

Lars Darvall

VD, Finepart Sweden AB (publ)

För ytterligare information

Lars Darvall

VD, Finepart Sweden AB

Telefon: 0707 - 767 768

E-post:   lars.darvall@finepart.com

Om bolaget

Finepart är ett innovativt och teknikorienterat företag som utvecklar och säljer maskiner för komponenttillverkning med hög precision. Bolagets teknologi baseras på vattenskärningsteknik som innebär att med mycket högt vattentryck, cirka 4 000 bar, skapa en stråle som accelererar sandkorn som verkar som slipmedel. Bolaget grundades 2012 och huvudkontoret ligger i Bollebygd.