Valberedningens förslag till val av styrelseledamöter

Komplettering av ”KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I MANTEX AB Punkt 10 – Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och eventuella suppleanter”.

Inför årsstämman den 23 maj 2022 föreslår valberedningen omval av Per Grunewald, Håkan Johansson och Max Gerger samt nyval av Hamid Yaagoubi samt att Per Grunewald väljs till ordförande. Valberedningen föreslår att inga styrelsesuppleanter väljs.

Hamid Yaagoubi är född 1973 och bor i Stockholm. Han har en bakgrund som entreprenör som framgångsrikt utvecklat egna verksamheter och numera på heltid ägnar sig åt egen investeringsverksamhet. Hamid är en av Mantex största aktieägare.

För mer information, vänligen kontakta
valberedningen / Håkan Johansson, +46 70 553 7551
 

Om Mantex

Mantex säljer lösningar baserade på en patenterad ny röntgenbaserad mätteknik för biomassa, som beröringsfritt, automatiskt och i realtid analyserar materialets fukthalt, askhalt och energiinnehåll. Dessa mätdata används bland annat för att öka och förbättra produktionen i pappersbruk, värdera biobränsle och effektivisera förbränningen i biokraftverk.

Mantex aktie är noterad på NASDAQ First North Growth Market och Certified Adviser (CA) är Mangold Fondkommission (ca@mangold.se eller 08-503 015 50).

Bifogade bilder

Mantex

Bifogade filer

Valberedningens förslag till val av styrelseledamöter