Urb-it AB (publ) årsredovisning 2021

Urb-it AB (publ) årsredovisning för 2021 har offentliggjorts och finns tillgänglig på koncernens webbplats.

URB-IT AB (PUBL) ÅRSREDOVISNING 2021

Urb-it AB (publ) årsredovisning för 2021 har offentliggjorts och finns tillgänglig på koncernens webbplats.

Årsredovisningen, som beskriver Urb-it ABs verksamhet och resultatutveckling, finns tillgänglig för nedladdning via länken nedan.

För mer information, vänligen kontakta:

Kevin Kviblad, CEO, kevin@urbit.com

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Urb-it-AB-publ-Arsredovisning-2021 20220325.pdf

Om Urb-it AB (publ)

Urb-it är verksamma inom logistiksektorn och tillhandahåller tjänster för paketleveranser. Kunderna återfinns inom ett flertal sektorer, med huvudsaklig inriktning mot e-handelsmarknaden. Verksamheten drivs via flertalet dotterbolag i Frankrike och Storbritannien. Sedan oktober 2020 är bolaget ett certifierat B-Corp.

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer [08-503 015 50] och på e-postadressen [CA@mangold.se].