Uppdaterad marknadsundersökningsanalys i Kanada

Sandnes, Norge, 28 april 2022 - Vår forskning om det kanadensiska fisket och bestämmelserna avslöjade ett enormt ROI-fall för våra produkter på den kanadensiska marknaden, vilket drastiskt förbättrade företagets utsikter. 

UPPDATERAD MARKNADSUNDERSÖKNINGSANALYS I KANADA

Sandnes, Norge, 28 april 2022 - Vår forskning om det kanadensiska fisket och bestämmelserna avslöjade ett enormt ROI-fall för våra produkter på den kanadensiska marknaden, vilket drastiskt förbättrade företagets utsikter. 

Eftersom Resqunit nu har ett bra fotfäste med en aktiv distributör som täcker större delen av den kanadensiska fiskeindustrin, och som en del av en pågående uppdatering av företagets investerarpresentation, släpper vi denna viktiga uppdaterade analys av de kanadensiska marknaderna. Affärsmodell kring datainsamling kommer att tillkännages i ett senare skede.

Kanada är en av de ledande nationerna inom kräftdjursfiske i världen och landar mer än 200 000 ton krabba/hummer per år. Med nuvarande priser är detta en industri på 5 miljarder dollar. Vi uppskattar att det finns cirka 4 miljoner aktiva fällor involverade i denna industri i Kanada.

Förlust av fiskeredskap är ett av de största hoten mot både industrin och den biologiska mångfalden i de kanadensiska haven, och DFO (Department of Fisheries and Ocean) har implementerat regler för att uppmuntra fiskarna att minska redskapsförlusten genom att använda redskapsetiketter.

En typisk kanadensisk fiskare har licens att fiska med 250 fällor. En licensinnehavare får då 250 statligt utfärdade taggar. Dessa taggar är fästa på varje fälla. Vid en redskapsförlust på 25 fällor (10 % är det årliga genomsnittet) kan en licensinnehavare inte lätt ersätta de förlorade fällorna med 25 nya. Licensinnehavaren fiskar nu med 25 fällor färre under resten av säsongen, eller tills ersättningsmärken utfärdas. Den genomsnittliga årliga intäkten per fälla är $1000 dollar, och en förlorad fälla representerar förlorad intäkt, eller minskad Catch Per Unit Effort (CPUE) (1). Denna förlust av intäkter ökar värdet på fällan, repet och bojen.

En typisk licensinnehavare kommer, på grund av redskapsförlust, att möta årliga kostnader för upp till:

$25 000 dollar i förlorade intäkter eller minskad CPUE
$6 000 dollar ersättningskostnader för förlorad utrustning
Totalt $31 000 dollar.

Vår produkt kommer att säkerställa snabb återhämtning av förlorade fällor, så att fiskarna kan fortsätta fiska med full kraft. Med en 5-årig livslängd har lösningen en årlig kostnad på $15 - 25 per år per fälla beroende på produktkonfiguration. För den typiska licensinnehavaren med 250 potter kommer detta att uppgå till en kostnad på $3 750 - $6 250 dollar per år.

ROI-faktor på 5x - 8x

Vi uppskattar en total adresserbar marknad på 4 miljoner Resqunit-enheter i Kanada.
Enbart inom hårdvaruförsäljning och med en produktlivslängd på 5 år ser vi potentialen för intäktssiffror mellan $60 - $100 miljoner CAD (460 MSEK - 760 MSEK) på den kanadensiska marknaden.


Referenser och källor

(1) CPUE - Fångst per enhetsansträngning är de resurser som spenderas per enhetsfångst, t.ex. arbetskraft, bränslekostnad, försäkring, slitage, underhållskostnad mm. 
Data från följande studier och resurser har använts för att dra slutsatserna ovan:"Seafisheries landed quantity by province, 2018",  - "Ghost fishing by Lost Fishing gear. Final report to DG Fisheries and Maritime Affairs of the European Commission", "The Dilemma of Derelict Gear, Scientific reports 6:19671, January 2016"  - "Effects of ghost fishing lobster traps in the Florida Keys, ICES Journal of Marine Science (2015)" - "Global Ecological, Social and Economic Impacts of Marine Plastic", Nicola J. Beaumont - "https://stats.oecd.org/"

Certifierad rådgivare
Mangold Fondkommission AB  
08-503 015 61 | ca@mangold.se

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Helge Trettø Olsen, CEO, Resqunit AB
Email: helge@resqunit.com
Phone: +47 901 68 908

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
20220428-UpdatedMarketAnalysisCanada-SWE1.pdf

Resqunit är ett havsteknikföretag noterat på Nasdaq First North Growth Market (ticker: "RESQ") som utvecklar innovativ utrustning för att avväpna och hämta förlorade fiskeredskap. Genom sensordatainsamling och programvara strävar företaget efter att öka kunskapen om haven och öka fångsten förutsägbarhet. Varje år försvinner mellan 500 000 och 1 000 000 ton fiskeredskap till havs. En betydande del av detta består av plast, som med tiden löses upp i mikroplastpartiklar och kommer in i näringskedjan. Förlorade redskap skadar både fisket, djurbestånden och miljön. Resqunit AB (publ) grundades 2021 som ett moderholdingbolag (listco) som innehar 100 % av aktierna i det norska dotterbolaget Resqunit AS,grundades 2017.