Twiik AB utser Mangold Fondkommission AB till likviditetsgarant för bolagets aktie listad på Nasdaq First North Growth Market

Twiik AB (”Twiik” eller ”Bolaget”) har utsett Mangold Fondkommission AB (”Mangold”) till likviditetsgarant för Bolagets aktie som är listad på Nasdaq First North Growth Market (”Nasdaq First North”). Syftet med likviditetsgarantin är att främja likviditeten i Bolagets aktie och minska skillnaden mellan köp- och säljkurs. Uppdraget påbörjas Onsdagen den 1 juni 2022.

En likviditetsgarant syftar till att skapa en mer korrekt prisbild i Bolagets aktie. Mangold kommer i sitt uppdrag som likviditetsgarant att främja möjligheten att handla i Bolagets aktie varje dag genom att kontinuerligt ställa handelsposter på vardera köp- och säljsida i orderboken.

För mer information vänligen kontakta:

Anders Gran, VD

Telefon: +46 (0)70 341 73 25

E-post: anders@twiik.me

Hemsida: www.twiik.me

För mer information om Twiik, vänligen kontakta

Anders Gran, VD
Telefon: +46 (0)70 341 73 25
E-post: anders@twiik.me
Hemsida: www.twiik.me

Om Twiik

Twiik AB är ett innovationsbolag med säte i Malmö och kontor i Stockholm. Bolaget utvecklar digitala lösningar som gör det möjligt för tränare och gym att skapa innovativa digitala träningstjänster och därmed digitalisera sitt tjänsteerbjudande och göra bra träning tillgänglig för en större målgrupp. www.twiik.me

Certified Adviser: Mangold Fondkomission AB
Telefon: +46 8 5277 5020
E-post: ca@mangold.se

Bifogade filer

Twiik AB utser Mangold Fondkommission AB till likviditetsgarant för bolagets aktie listad på Nasdaq First North Growth Market