Twiik AB meddelar utfall i optionsinlösen

Den 25 maj 2022 avslutades nyttjandeperioden för Twiik AB:s (”Twiik” eller ”Bolaget”) teckningsoptioner av serie TO 1. Då kursen för nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1 under hela perioden överstigit den gällande aktiekursen, har inga teckningsoptioner av serie TO 1 nyttjats.

Under perioden 4 maj 2022 – 25 maj 2022 har innehavare av teckningsoptioner av serie TO 1 haft rätt att teckna aktier med stöd av teckningsoptioner. En (1) teckningsoption av serie TO 1 gav innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i Twiik till en teckningskurs fastställd till 7,90 SEK. Inga teckningsoptioner har nyttjats och därmed har ingen aktiekapitalökning eller förändring av antalet aktier i Bolaget skett. Antalet aktier i Bolaget är således 6 712 876 aktier och aktiekapitalet är 3 356 438 SEK.

För mer information om teckningsoptionerna av serie TO 1, vänligen kontakta:
Sedermera Corporate Finance
Telefon: +46 (0) 40 615 14 10
E-post: cf@sedermera.se
Hemsida: www.sedermera.se

Nordic Issuing
Telefon: +46 (0)40-632 00 20
E-post: info@nordic-issuing.se
Hemsida: www.nordic-issuing.se

För ytterligare information om Twiik AB, vänligen kontakta:
Anders Gran, VD
Telefon: +46 (0) 70 341 73 25
E-post: anders@twiik.me
Hemsida: www.twiik.me

För mer information om Twiik, vänligen kontakta

Anders Gran, VD
Telefon: +46 (0)70 341 73 25
E-post: anders@twiik.me
Hemsida: www.twiik.me

Om Twiik

Twiik AB är ett innovationsbolag med säte i Malmö och kontor i Stockholm. Bolaget utvecklar digitala lösningar som gör det möjligt för tränare och gym att skapa innovativa digitala träningstjänster och därmed digitalisera sitt tjänsteerbjudande och göra bra träning tillgänglig för en större målgrupp. www.twiik.me

Certified Adviser: Mangold Fondkomission AB
Telefon: +46 8 5277 5020
E-post: ca@mangold.se

Bifogade filer

Twiik AB meddelar utfall i optionsinlösen