Twiik AB meddelar sista dag för handel med betalda tecknade aktier (”BTA”)

Twiik AB (”Twiik” eller ”Bolaget”) meddelar att nyemissionen med företrädesrätt för befintliga aktieägare har registrerats av Bolagsverket. Sista dag för handel med betalda tecknade aktier (”BTA”) är den 18 januari 2023. Utsökningsdagen för BTA är den 20 januari 2023.

Företrädesemissionen av aktier som beslutades av extra bolagsstämman den 8 december 2022 och vars teckningsperiod avslutades den 2 januari 2023 har registrerats hos Bolagsverket och BTA kommer att ersättas med vanliga aktier.

Legal rådgivare och emissionsinstitut
Moll Wendén Advokatbyrå är legal rådgivare till Twiik AB i samband med Företrädesemissionen och Mangold Fondkommission AB är emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.

För mer information, vänligen kontakta

Anders Gran, VD Twiik
Telefon: +46 (0)70 341 73 25
E-post: anders@twiik.me
Hemsida: www.twiik.me

Om Twiik

Twiik AB är ett innovationsbolag med säte i Malmö och kontor i Stockholm. Bolaget utvecklar digitala lösningar som gör det möjligt för tränare och gym att skapa innovativa digitala träningstjänster och därmed digitalisera sitt tjänsteerbjudande och göra bra träning tillgänglig för en större målgrupp. www.twiik.me

Certified Adviser: Mangold Fondkomission AB

Bifogade filer

Twiik AB meddelar sista dag för handel med betalda tecknade aktier (”BTA”)