Två patent beviljas i Japan och Sverige för PExA

PExA har nyligen meddelats att två olika patent beviljats i Japan och Sverige.

Patentet som beviljats i Japan har titeln "New System for Collecting Exhaled Particles" och har en längsta giltighetstid till den 4 juli 2038 vilket är 20 år från att originalansökan inlämnades. Detta patent är sedan tidigare beviljat i Europa av det Europeiska patentverket (EPO).

Det patent som beviljats i Sverige gäller den nya PExA sPOT teknologin med vars hjälp det går att öka koncentrationen av analyserbart biologiskt material och kommer publiceras offentligt under oktober månad 2022.

Svante Höjer, utvecklingschef på PExA kommenterar

  • Vi arbetar kontinuerligt med att skydda våra olika teknologier gällande insamling av biologiskt material såväl beträffande PExA-instrumentet som de tillbehör och förbrukningsmaterial som används vid provtagning och analys.

För att läsa mer om patentet som godkänts i Japan se tidigare pressmeddelande:

https://pexa.se/wp-content/uploads/2021/06/210622-PExA-beviljas-patent-i-Europa-för-vidareutvecklad-teknik.pdf (https://pexa.se/wp-content/uploads/2021/06/210622-PExA-beviljas-patent-i-Europa-f%C3%B6r-vidareutvecklad-teknik.pdf)

För att läsa mer om PExA sPOT teknologin se tidigare pressmeddelande:

https://pexa.se/wp-content/uploads/2021/05/210528-PExA-lanserar-PEx-sPOT-teknologin-utformad-för-proteomik.pdf (https://pexa.se/wp-content/uploads/2021/05/210528-PExA-lanserar-PEx-sPOT-teknologin-utformad-f%C3%B6r-proteomik.pdf)