Trotsar turbulensen – låneavtal för 200 miljoner tecknat på två veckor

Under en tvåveckorsperiod i månadsskiftet februari-mars tecknade den digitala investeringsplattformen Tessin nya låneavtal på över 200 miljoner kronor. Detta är ett tydligt tecken på att Tessin har en fortsatt stor efterfrågan på sina tjänster, trots en turbulent bostads- och fastighetsmarknad.

Tessin, Nordens största digitala investeringsplattform för fastighetsfinansiering, märker än så länge inte av något tapp i efterfrågan på sina tjänster trots en osäker fastighetsmarknad. Det visade sig extra tydligt i månadsskiftet februari-mars när man lyckades teckna nya låneavtal till ett värde av över 200 miljoner kronor under en tvåveckorsperiod.

- Det är glädjande att vi lyckas hålla ett fortsatt högt flöde av nya affärer när branschen står för många utmaningar. Under det senaste halvåret har vi sett en trend i att allt fler och större kunder vänder sig till oss för finansiering av sina projekt. När bankerna säger nej eller dröjer med sina besked har vi blivit ett självklart alternativ, säger Heidi Wik, VD för Tessin Nordic Holding.

Affärerna som Tessin fått in är en blandning av både bostäder och kommersiella fastigheter runtom i landet. En av de största affärerna inkluderar Nacka, där 19 bostadsrätter med villakänsla planeras bli inflyttningsklara juli-augusti 2024. I Hyllie-området i Malmö ska 65 hyresrätter stå färdigbyggda hösten 2024, och i Mjölby planeras ett kommersiellt bygge i form av ett hotell- och aktivitetscenter.

- Det känns roligt att projekten vi får vara med och möjliggöra inkluderar både bostäder och kommersiella fastigheter spritt över hela Sverige. Vi märker att låneförfrågningarna vi får håller högre kvalitet och har en högre mognadsgrad än tidigare samt att vi breddar finansieringen. Vi ser också att en stor del av kapitalet är lokalt, vilket skulle kunna vara ett tecken på att pengar flyttar hem när det är turbulent på den globala kapitalmarknaden, avslutar Heidi Wik.

Kontakter

Heidi Wik
VD
Tessin Nordic Holding AB (publ)
+46 70 546 49 61
heidi@tessin.se

Om oss

Om Tessin
Tessin grundades 2014 och är idag Nordens ledande digitala investeringsplattform inom fastighetsfinansiering sett till förmedlat kapital. Verksamheten baseras på en egenutvecklad digital plattform som kopplar ihop fastighetsutvecklare i behov av lånefinansiering, med investerare som söker exponering mot ett högavkastande tillgångsslag med balanserad risk och säkerhet i form av framför allt fastighetspant. Vid utgången av 2022 hade Tessin över 60 000 registrerade medlemmar på plattformen.

Tessin erbjuder idag finansiering till fastighetsbolag och fastighetsutvecklare i Sverige och Finland. Lånen finansieras via Tessins plattform genom ett syndikat av privatpersoner, professionella- och institutionella investerare som får en möjlighet att investera i säkerställda fastighetslån med attraktiv direktavkastning. Tessin har förmedlat totalt cirka 5,0 miljarder kronor i finansiering till mer än 400 olika fastighetsprojekt, vilket har bidragit till byggnationen av över 8 000 bostäder tillsammans med en mängd kommersiella lokaler och samhällsfastigheter. Sedan starten har motsvarande cirka 3,5 miljarder kronor återförts till medlemmarna och den genomsnittliga årliga avkastningen har uppgått till mellan 9 - 11 procent.

FNCA Sweden AB är Tessins Certified Adviser. E-post: info@fnca.se

Bifogade bilder

Heidi Wik, VD Tessin Nordic Holding AB

Bifogade filer

Trotsar turbulensen – låneavtal för 200 miljoner tecknat på två veckor