Tredjepartsgranskning i Höganäs är genomförd med lyckat resultat och godkännande att genomföra Milstolpe 3

Cortus har under veckan haft tredjepartsgranskare på plats i Höganäs för kontroll av trycksatta anordningar och brännarsystem. Första kontroll av anläggningens tryckkärl har slutförts och facklans säkerhetsfunktioner för fackling av syngas och pyrolysgas har provats. Tredjepartsgranskningen är en del i den stegvisa idrifttagningen av anläggningen och veckans tester innebär ett godkännande för fortsatt provdrift och genomförande av MS3 (7 dygns test) samt kommande längre driftkampanjer.

Nu genomförs de sista brännartesterna med pyrolysgas innan vi kan starta upp MS3.

”Ett viktigt steg att från oberoende part få verifierat Cortus tekniska process som tar oss mot start av MS3.” Håkan Sigfridsson Vd

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Håkan Sigfridsson, VD
Tel: +46 (0)8 588 866 30
www.cortus.se

Om Cortus Energy
Cortus Energy AB utvecklar och marknadsför den unika WoodRoll®-tekniken vilken förgasar biomassa på ett nytt innovativt sätt som resulterar i en rad unika fördelar gentemot all annan befintlig förgasningsteknik. Med den patenterade WoodRoll®-tekniken kan Cortus Energy erbjuda gröna energilösningar för kraft-, industri- och transporttillämpningar. WoodRoll® har stor bränsleflexibilitet, vilket innebär att processen kan utnyttja lågvärdiga förnybara bränslen utan att kompromissa med processprestanda. Cortus Energy har idag två WoodRoll® anläggningar, en testanläggning i Köping sedan 2011 och en kommersiell anläggning i Höganäs under uppstart 2021.
Cortus Energys aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market. Mangold Fondkommission AB, e-post: ca@mangold.se, 08-503 015 50, är bolagets Certified Adviser.

Bilaga