Tre miljarder kronor har återbetalats till investerare via Tessins plattform

Efter en intensiv vår där Tessin bland annat fått in en miljard i institutionellt kapital har bolaget nu nått en ny milstolpe. Sedan starten 2014 har totalt tre miljarder kronor nu betalats tillbaka till investerare via Tessins plattform. Hittills i år har avkastningen till investerare legat på +8,9 procent, att jämföra med Stockholmsbörsen som är ner drygt -25 procent sedan årsskiftet.

Tessin är Nordens största plattform för fastighetsfinansiering. Bolaget har sedan starten 2014 totalt återbetalat tre miljarder kronor i kapital till investerare med en genomsnittlig ränta på 8,9 procent.

- I en tid när finansmarknaderna är i gungning med stora nedgångar visar Tessin att fastighetsinvesteringar genom vår plattform står stadigt. Det är ett styrkebesked att vi nu har betalat tillbaka tre miljarder kronor till investerare via plattformen. Bankerna har idag inte möjlighet att täcka fastighetsbranschens finansieringsbehov, samtidigt som många investerare vill bredda sina portföljer, säger Heidi Wik, VD för Tessin Nordic Holding.

Intresset för att direktinvestera i fastighetsmarknaden fortsätter att växa både från institutionella och privata investerare. Under våren har Tessin inlett samarbeten med två institutionella investerare som sammantaget planerar investera över 1,3 miljarder i lån som förmedlas på Tessins plattform samtidigt som över 300 miljoner kronor i privat kapital har gjorts tillgängligt via plattformen.

Kontakter

Heidi Wik
VD
Tessin Nordic Holding AB (publ)
+46 70 546 49 61
heidi@tessin.se

Om oss

Om Tessin
Tessin grundades 2014 och är idag Nordens ledande digitala investeringsplattform inom fastighetsfinansiering sett till förmedlat kapital. Verksamheten baseras på en egenutvecklad digital plattform som kopplar ihop fastighetsutvecklare i behov av lånefinansiering, med investerare som söker exponering mot ett högavkastande tillgångsslag med balanserad risk och säkerhet i form av framför allt fastighetspant. Vid utgången av 2021 hade Tessin över 58 000 registrerade medlemmar på plattformen.

Tessin erbjuder idag finansiering till fastighetsbolag och fastighetsutvecklare i Sverige och Finland. Lånen finansieras via Tessins plattform genom ett syndikat av privatpersoner, professionella- och institutionella investerare som får en möjlighet att investera i säkerställda fastighetslån med attraktiv direktavkastning. Tessin har förmedlat totalt cirka 4,1 miljarder kronor i finansiering till mer än 350 olika fastighetsprojekt, vilket har bidragit till byggnationen av runt 7 000 bostäder tillsammans med en mängd kommersiella lokaler och samhällsfastigheter. Sedan starten har motsvarande cirka 2,9 miljarder kronor återförts till medlemmarna och den genomsnittliga årliga avkastningen har uppgått till mellan 9 - 10 procent.

FNCA Sweden AB är Tessins Certified Adviser. Telefon: +46 (0) 8 528 00 399. E-post: info@fnca.se

Bifogade bilder

Heidi Wik Tessin

Bifogade filer

Tre miljarder kronor har återbetalats till investerare via Tessins plattform