TopRight Nordic AB: Veidekke fördjupar samarbetet med HISAB, helägt dotterbolag till TopRight

Veidekke Entreprenad AB lägger komplext uppdrag på TopRights dotterbolag HISAB, i samband med att St1s miljöcertifierade raffinanderi i Göteborg investerar i ny anläggning för tillverkning av framtidens drivmedel . Ordervärdet ligger på 2,85 Mkr.

Energiföretaget St1 går aktivt ut med budskapet om att vara miljökämpar. Vid det egna raffinaderiet i Göteborg avser man nu att uppföra en ny produktionsenhet för framställning av biodrivmedel. Veidekke Entreprenad AB är huvudentreprenör för uppdraget och har i sin tur anlitat HISAB för att utföra kvalificerat konstruktionsarbete, eftersom HISAB har erfarenhet av att jobba i känsliga processindustriområden.

För att få fram ännu större volymer av förnybara drivmedel bygger St1 nu denna nya vätgasanläggning, vilket är en av flera investeringar för framtiden. HISABs uppdrag är att tillverka en ny stomme och portar av stål i en väldigt komplex miljö. HISAB och Veidekke har genom åren utfört en mängd lyckade uppdrag tillsammans och ett arbete som detta kräver den specialkompetens som HISAB besitter.

"Vi är väldigt stolta över samarbetet med Veidekke. Inte bara för att de är ett av Skandinaviens största byggbolag, utan främst för deras modiga och sunda ledarskap som grundar sig i bolagets imponerande historia. Det här uppdraget är ett säkerhetsprojekt som ställer höga krav på sina hantverkare, innovation möter tradition helt enkelt. Den förmågan vågar jag säga att HISAB och Veidekke har gemensamt. Uppdraget är dessutom en av flera beställningar som HISAB utför för St1", säger Anders Myrbäck, VD på TopRight Nordic.

St1s eget raffinaderi i Göteborg är ett av världens mest energieffektiva. Merparten av raffinaderiets energibehov fylls av egen gasproduktion och nästan en tredjedel av värmen som genereras av anläggningen leds till Göteborgs fjärrvärmenät. Varje år levereras cirka 660 GWh, vilket motsvarar uppvärmningen av 70.000 bostäder, dvs undgefär vart fjärde hushåll i Göteborg. Detta möjliggörs av världens största anläggning för återvinning av avfallsvärme.

Projektet beräknas starta under Q1 2021. Byggentreprenör och beställare är Veidekke med uppdragsgivare St1. Ordervärdet för HISAB ligger på 2,85 Mkr.

Om ST1
St1s vision är att vara den ledande producenten och försäljaren av CO₂-medveten energi. Målet är att utveckla och erbjuda nya, förnybara bränslen och moderna lösningar som minskar klimatpåverkan. Därför är miljöarbetet St1s mest prioriterade område. St1s eget raffinaderi i Göteborg är ett av världens mest energieffektiva. Redan 1997 blev man miljöcertifierad och har sedan dess investerat tugnt i produktion för bästa miljöklass.

Om Veidekke
Veidekke är Skandinaviens 4:e största bygg- och anläggningsföretag. Bolaget grundades 1936 i Norge. Det som på allvar satte Veidekke på kartan var när den tyska ockupationsmakten 1940 ville bygga en flygplats. Veidekke avstod erbjudandet och lade ner verksamheten till efter kriget.
Efter kriget belönades ställningstagandet med ett nytt flygplatsuppdrag av norska staten. 43 år senare etablerades Veidekke i Sverige och har sedan dess arbetat för en sund byggbransch.

HISAB
HISAB är baserat i Göteborg med ett 20-tal anställda och är en komplett leverantör av avancerade stål- och rörkonstruktioner till kunder inom industri, fartyg- och byggbransch, infrastruktur och samhälle. Under årtionden har bolaget utvecklat kunskap och kompetens mot dagens högt ställda krav. Bolaget förvärvades av TopRight Nordic under 2019 med syftet att med sitt kunnande om och erfarenhet av stora industriprojekt, bidra till att både TopRights och dotterbolaget Ferm och Perssons lösningar kommer in i kunders byggprocess på ett tidigt stadium.

Läs mer på www.toprightnordic.com och www.hisab.nu

  
För ytterligare information vänligen kontakta:
Anders Myrbäck, VD för TopRight Nordic AB (publ) på 0703-32 30 07 eller via mail, anders.myrback@toprightnordic.com

Patrick Csizmadi, VD för HISAB på 0735-31 61 51eller mail, patrick@hisab.nu

TopRight Nordic
TopRight Nordic arbetar med modern glas- och ljusteknologi som förbättrar säkerheten på vägarna, hjälper varumärken att synas på nya sätt och förvandlar traditionella exponeringsytor till interaktiva upplevelsefönster. Ferm & Persson, HISAB, Visual Solution och TD Light är helägda dotterbolag till TopRight Nordic. TopRight Nordic AB (publ) är ett publikt aktiebolag noterat på NGM börsen.

TopRight Nordic AB (publ)
Taptogatan 6 115 26 Stockholm +46(0)8 530 300 50
www.toprightnordic.com

TopRight skapar nya möjligheter med modern ljusteknik och digitalt glas.