TopRight Nordic AB: Universeum i Göteborg lägger uppdrag på HISAB, helägt dotterbolag till TopRight

Universeum är Sveriges nationella vetenskapcenter i Göteborg, genomgår en förvandling och investerar stort i en visualiseringdom. Skeppsviken, som är byggentreprenör, lägger stor order på TopRights dotterbolag HISAB. Ordervärdet ligger på ca 5 Mkr.

December 2021 ska Universeums visualiseringsdom och publika visualiseringslabb stå klara. Här ska vetenskap förklaras och utforskas så att det känns i magen, kittlar längs nervbanorna och fastnar i huvudet. Det behövs fler kvadratmeter för att ge utrymme till Universeums förstärkning av teknik och matematik samt storsatsning på digitalisering, med fokus på visualisering och artificiell intelligens. Därför expanderar man med en utbyggnad mot söder och en sfär högst upp ovanpå taket. Allt är ritat av arkitekt Gert Wingårdh, upphovsman till originalbyggnaden och till den nya visualiseringsdomen.
 
Världsunikt visualiseringslabb
Längst upp i utbyggnaden mot söder tar det nya visualiseringslabbet plats. Universeum är först i världen med att bygga ett publikt visualiseringslabb, där människor kommer få utforska och förstå vetenskaplig data med hjälp av den allra senaste visualiseringstekniken.
Labbet möjliggörs genom en donation på 50 miljoner kronor från Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur.

Visualiseringsdom i vetenskaplig framkant
Den stora sfären, 26,4 meter i diameter, ska rymma den nya visualiseringsdomen. Projektioner på den invändiga, krökta ytan kommer omge och omsluta betraktaren. Det är visualiseringsteknik i absolut världsklass, utvecklad i Norrköping under ledning av Anders Ynnerman.
Tekniken och den digitala produktionerna möjliggörs genom en jubileumsdonation från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse (https://kaw.wallenberg.org/). 2017, i samband med att stiftelsen fyllde 100 år, fick fem svenska science centers sammanlagt 150 miljoner kronor för projektet.

HISAB har fått uppdrag från Skeppsviken, som är byggentreprenör, att ansvara för avancerade smidesarbeten i den nya Visualiserings labbet och domen.
 
"Gert Wingårds skapelse Universeum, Sveriges upplevelsecenter visar på samspelet mellan teknik och människa. Vi på TopRight har en dröm, att förverkliga innovativ teknik och skapa en smartare värld. Så uppdraget på Universeum är en del av vår dröm", säger Anders Myrbäck, VD på TopRight Nordic.

Arbetet för HISAB kommer starta under april 2021 och slutförs under Q4 2021. Det nya Visualiseringslabbet och domen planeras att stå klart under 2021. Byggentreprenör och beställare är Skeppsviken Bygg & Fastighet med uppdragsgivare Universeum. Ordervärdet för HISAB ligger på ca 5 Mkr.

HISAB
HISAB är baserat i Göteborg med ett 20-tal anställda och är en komplett leverantör av avancerade stål- och rörkonstruktioner till kunder inom industri, fartyg- och byggbransch, infrastruktur och samhälle. Under årtionden har bolaget utvecklat kunskap och kompetens mot dagens högt ställda krav. Bolaget förvärvades av TopRight Nordic under 2019 med syftet att med sitt kunnande om och erfarenhet av stora industriprojekt, bidra till att både TopRights och dotterbolaget Ferm och Perssons lösningar kommer in i kunders byggprocess på ett tidigt stadium.

Läs mer på www.toprightnordic.com och www.hisab.nu

För ytterligare information vänligen kontakta:
Anders Myrbäck, CEO för TopRight Nordic AB (publ) på 0703-32 30 07 eller via mail, anders.myrback@toprightnordic.com

Patrick Csizmadi, VD för HISAB på 0735-31 61 51 eller via mail, patrick@hisab.nu

Denna information är sådan information som TopRight Nordic AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 februari 2021, kl. 08.30 CET.  

TopRight Nordic
TopRight Nordic AB grundades 2012 med fokus på att erbjuda det senaste inom ljusteknik och digitalt glas. Nu är TopRight Nordic en börsnoterad koncern som, tillsammans med sina helägda dotterbolag Ferm & Persson, HISAB, Visual Solution och TD Light, tar helhetsgrepp om projekt för innovativa exponeringsupplevelser, smarta byggnader, flexibla ytor, avancerade tekniska konstruktioner och energibesparande miljöer. TopRights kunder är arkitekter, byggare, innovationsföretag, utvecklingsledare, fastighetsbolag, industrier, samhällsaktörer och techbolag mfl.

TopRight Nordic AB (publ)
Taptogatan 6
115 26 Stockholm +46(0)8 530 300 50 www.toprightnordic.com
 
TopRight skapar nya möjligheter med modern ljusteknik och digitalt glas.