TopRight Nordic AB: TopRight utvecklar ledningen och anställer ny CFO

TopRight Nordic förstärker ledningen med Mattias Willix som ny CFO. Mattias började på TopRight den 14 december och kommer närmast från Renta Sweden AB i Varberg.

Mattis Willix har lång erfarenhet av ekonomistyrning på ledningsnivå och har efter en omfattande rekryteringsprocess ansetts väl lämpad att leda ekonomifunktionen samt vara en del av ledningsgruppen på börsnoterade TopRight Nordic.

TopRight befinner sig just nu i en viktig utvecklingsfas och har gått från att vara ett ljusteknikföretag till att bli en koncern som tar helhetsgrepp om stora utvecklingsprojekt inom hightech-lösningar, byggnadskonstruktion och miljö.

Mattias är civilekonom från Handelshögskolan i Jönköping och har 20 års erfarenhet av ekonomiarbete varav 12 år som CFO. Han bor med fru och två barn i natursköna Varberg och vid sidan av sitt arbete lever Mattias ett aktivt liv med familjen. Golf, skidåkning och matlagning är hans stora fritidsintressen.
"Jag känner starkt för TopRights nyfikna och förändringsbenägna kultur med ambitionen om att alltid ligga i framkant. Mitt mål är att göra ekonomifunktionen på TopRight effektiv och framåtriktad för att än mer bidra till TopRights positiva utveckling", säger Mattias Willix, nytillträdd CFO på TopRight Nordic.

"Mattias är en viktig rekrytering i ett läge när bolaget befinner sig i en spännande strategisk utvecklingsfas. Mattias erfarenhet tillför TopRight strukturella, ekonomiska och finansiella kunskaper som gynnar koncernens fortsatta tillväxt. Varmt välkommen Mattias", säger Anders Myrbäck, VD på Topright Nordic.

Läs mer på toprightnordic.com

Läs mer på www.toprightnordic.com och www.fpglas.se

För ytterligare information vänligen kontakta:
Anders Myrbäck, VD för TopRight Nordic AB (publ) på 0703-32 30 07 eller via mail, anders.myrback@toprightnordic.com

            

TopRight Nordic
TopRight Nordic AB grundades 2012 med fokus på att erbjuda det senaste inom ljusteknik och digitalt glas. Med modern glas- och ljusteknologi förbättrar man säkerheten på vägarna, hjälper varumärken att synas på nya sätt och förvandlar traditionella exponeringsytor till interaktiva upplevelsefönster.

TopRight Nordic är nu en koncern som, tillsammans med sina helägda dotterbolag Ferm & Persson, HISAB, Visual Solution och TD Light, tar helhetsgrepp om projekt för innovativa exponeringsupplevelser, smarta byggnader, flexibla ytor, avancerade tekniska konstruktioner och energibesparande miljöer. Våra kunder är arkitekter, byggare, innovationsföretag, utvecklingsledare, fastighetsbolag, industrier, samhällsaktörer och techbolag mfl.

TopRight Nordic AB (publ) är ett publikt aktiebolag noterat på NGM börsen.     

TopRight Nordic AB (publ)
Taptogatan 6 115 26 Stockholm +46(0)8 530 300 50
www.toprightnordic.com

TopRight skapar nya möjligheter med modern ljusteknik och digitalt glas.