TopRight Nordic AB: Söderåsen anlitar TopRights dotterbolag Ferm & Persson för högteknologiskt uppdrag

TopRights helägda dotterbolag Ferm & Persson har från Tommy Byggare AB fått uppdraget att leverera avancerade glaslösningar till bostadsområdet Söderåsen i Lerum. Slutkunden är Jutabo AB och ordervärdet ligger på 8 Mkr.

I vissa projekt är glas långt ifrån bara glasrutor för ljusinsläpp. Eller skydd mot väder och vind. Att bygga bostadsområden med närhet och livskvalitet som ledord kräver ibland speciallösningar. Det nya bostadsområdet Söderåsen i Lerum ligger på 20 minuters pendlingsavstånd till Göteborg. Den direkta närheten till kommunikationer, affärer, skola och natur borgar för en enklare vardag. Men läget invid E20 ställer höga krav på byggnadernas glaslösningar.

Ferm & Perssons uppdrag avser glaspartier till Söderåsens flerbostadshus och glas avsett som bullerplank mot E20.

Projektet ställer krav på avancerade, högteknologiska glaslösningar som endast några få leverantörer klarar att möta. Söderåsens glaslösningar ska pga av sin placering utmed E20, tåla gasexplosioner, brand samt absorbera och reducera yttre ljud för att kunna garantera den gröna, rofyllda oas som kvarteret Söderåsen ämnar skapa.

"Ett så här stort och speciellt projekt ställer höga krav på oss, och belyser Ferm & Perssons unika glaskompetens och gedigna erfarenhet. Jag är stolt över att vi medverkar till att skapa morgondagens bostadsområden där närhet, livskvalitet  och hållbarhet är i fokus, och där vi med våra flexibla arbetsmetoder kan leverera dessa komplexa glaslösningar. Det ligger helt i linje med vår devis att se möjligheter istället för hinder", säger Anders Myrbäck, VD på TopRight Nordic. 

I Söderåsen byggs ett område i samtidens anda, med fokus på livskvalitet och miljö. Gångavstånd till shopping, skolor, järnväg och bussterminal samtidigt som skog och badsjö finns runt knuten. Bilen blir överflödig och en aktiv och hälsosam livsstil möjlig. Runt Söderåsens hus byggs orangerier, odlingslotter och innergårdar för umgänge och gemenskap. Närheten till Växtrum, det fantastiska gröna initiativet som med sina tio parker runt om i Lerum bildar en ekologisk mötesplats, sätter pricken över i:t.

Installationen startar under Q2 2021 och ordervärdet för Ferm & Persson ligger på 8 Mkr.

Läs mer på www.toprightnordic.com och www.fpglas.se

    
För ytterligare information vänligen kontakta:

Anders Myrbäck, VD för TopRight Nordic AB (publ) på 0703-32 30 07 eller via mail, anders.myrback@toprightnordic.com

Tobias Moberg, tfVD för Ferm & Persson AB på 0735-06 71 65 eller mail, tobias.moberg@fpglas.se

Denna information är sådan information som TopRight Nordic AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 december 2020, kl. 15.00 CET.

TopRight Nordic
TopRight Nordic arbetar med modern glas- och ljusteknologi som förbättrar säkerheten på vägarna, hjälper varumärken att synas på nya sätt och förvandlar traditionella exponeringsytor till interaktiva upplevelsefönster. Ferm & Persson, HISAB, Visual Solution och TD Light är helägda dotterbolag till TopRight Nordic. TopRight Nordic AB (publ) är ett publikt aktiebolag noterat på NGM börsen.

Ferm & Persson
Ferm & Persson är baserat i Göteborg med ett 20-tal anställda och har en tongivande roll inom glasbranschen. Bolaget grundades 1894 och arbetar med moderna glaslösningar där innovation möter tradition.

TopRight Nordic AB (publ)
Taptogatan 6 115 26 Stockholm +46(0)8 530 300 50
www.toprightnordic.com

TopRight skapar nya möjligheter med modern ljusteknik och digitalt glas.