TopRight Nordic AB: Slottsskogsvallen lägger prestigefullt uppdrag på HISAB, helägt dotterbolag till TopRight

Slottsskogsvallen i Göteborg inleder nu nästa steg i parkens omvandling. Göteborgs stad har genom GMB, Göteborg Mark & Betong AB, lagt en stor order på TopRights dotterbolag HISAB. Ordervärdet är på 2,5 Mkr.

Anrika Slottsskogsvallens idrottscentrum rustas upp inför Göteborgs 400-årsjubileum år 2021. Djärva idéer balanseras med varsam hand för att både utveckla arenan och samtidigt bejaka historien, genom att sträva efter att komma närmare Slottsskogsvallens ursprungsutseende.

Nu är det dags för nästa etapp - att skapa spännande aktivitetsytor i parken. I parkens östra del byggs en platå med ett stort speglande tak som ska bjuda in till dans och andra spontana aktiviteter. Här skapas även skate- och kickbikevänliga ytor samt en labyrint, inspirerad av Slottsskogsvallens arkitektoniska uttryck. HISABs uppdrag är att tillverka och montera spegeltak klädda med rostfri plåt samt väggar i rostfritt stål.

"Vi är oerhört stolta över förtroendet vi fått. Slottsskogsvallen har ett högt symbolvärde för Göteborg och utgör en viktig plats för aktivitet, glädje och gemenskap. Det här är ett delikat projekt som ställer höga krav på sina hantverkare. Innovation möter tradition helt enkelt. Det är även HISABs första uppdrag från GMB och jag ser verkligen fram emot vårt fortsatta samarbete", säger Anders Myrbäck, VD på TopRight Nordic.

Tillverkningen startar Q1 2021, leverans och montering sker fram till maj 2021, då Göteborgs Varvet planeras att gå av stapeln. Byggentreprenör och beställare är GMB (Göteborg Mark & Betong AB) med beställare Göteborgs stad Idrott och förvaltning. Ordervärdet för HISAB ligger på 2,5 Mkr.

HISAB har i årtionden levererat stålkonstruktioner till kunder inom industri, byggbransch, infrastruktur och samhälle. Bolaget förvärvades av TopRight Nordic under 2019 med syftet att med sitt kunnande om och erfarenhet av stora industriprojekt, bidra till att både TopRights och dotterbolaget Ferm och Perssons lösningar kommer in i kunders byggprocess på ett tidigt stadium.

FAKTA SLOTTSSKOGSVALLEN
Slottsskogsvallens entrépark som invigdes år 1923, restaureras nu och byggs om för att bli en attraktiv och modern aktivitetspark, där både nytänkande och historia får plats. Under snart hundra år har arenan stått värd för friidrottstalanger, mästerskap, konserter, ungdomsturneringar och aktivitetshungriga Göteborgare. En plats för glädje, för aktivitet, för mästerskap och för människor att mötas på.

Läs mer på www.toprightnordic.com och www.hisab.nu

För ytterligare information vänligen kontakta:
Anders Myrbäck, VD för TopRight Nordic AB (publ) på 0703-32 30 07 eller via mail, anders.myrback@toprightnordic.com
Patrick Csizmadi, VD för HISAB på 0735-31 61 51eller mail, patrick@hisab.nu

TopRight Nordic
TopRight Nordic arbetar med modern glas- och ljusteknologi som förbättrar säkerheten på vägarna, hjälper varumärken att synas på nya sätt och förvandlar traditionella exponeringsytor till interaktiva upplevelsefönster. Ferm & Persson, HISAB, Visual Solution och TD Light är helägda dotterbolag till

TopRight Nordic. TopRight Nordic AB (publ) är ett publikt aktiebolag noterat på NGM börsen.
HISAB
HISAB är baserat i Göteborg med ett 20-tal anställda och är en komplett leverantör av avancerade stål- och rörkonstruktioner. Under årtionden har bolaget utvecklat kunskap och kompetens mot dagens högt ställda krav. Idag finns kunderna inom fartygs- och byggbranschen, industri, infrastruktur och samhälle.

TopRight Nordic AB (publ)
Taptogatan 6 115 26 Stockholm +46(0)8 530 300 50
www.toprightnordic.com

TopRight skapar nya möjligheter med modern ljusteknik och digitalt glas.