TopRight Nordic AB: SERNEKE lägger stort uppdrag på HISAB, helägt dotterbolag till TopRight

Akademiska Hus förvandlar Handelshögskolan i Göteborg till en internationell lärandemiljö. Serneke, som är huvudentreprenör, lägger stor order på TopRights dotterbolag HISAB. Ordervärdet ligger på 7-10 Mkr.

Akademiska Hus, fastighetsägare till Handelshögskolan i Göteborg, bygger nytt och bygger om. Målet är att skapa en attraktiv lärandemiljö i internationell framkant till en av de mest prestigefyllda utbildningarna inom Göteborgs Universitet.

Här bereds plats för forskning och utbildning som möter samhällets behov, miljöer som främjar ny pedagogik och givande möten. Satsningen på flexibla ytor för både medarbetare och studenter gör det också möjligt att samla hela Handelshögskolan på en och samma adress.

Entrén till den nya byggnaden kommer att smältas samman med kommande Station Haga, vilket medför förbättrade pendlingsmöjligheter för studenter och anställda och gör Handelshögskolan till en än tydligare del av staden. Hela förvandlingen ökar Göteborgs attraktionskraft och skapar en positiv och lustfylld plats för både studier och arbete.

HISAB har fått uppdrag från Serneke, som är huvudentreprenör, att ansvara för avancerade smidesarbeten i stora delar av grundläggningen.
"Handelshögskolan är en stolthet för Göteborgs stad, och det är med stolthet vi bidrar till att utveckla den ytterligare för att skapa en lärandemiljö i internationell framkant. Här frodas en del av vår framtid. Här utvecklas blivande ledare och här sammanstrålar Göteborg med den internationella akademiska världen. Innovation möter tradition, framtid möter historia", säger Anders Myrbäck, VD på TopRight Nordic.

Arbetet för HISAB kommer starta under april 2021 och slutförs under Q3 2021. Det nya huset planeras att stå klart 2025. Byggentreprenör och beställare är Serneke med uppdragsgivare Akademiska Hus. Ordervärdet för HISAB ligger på 7-10 Mkr.

Om SERNEKE
Serneke är heltäckande inom entreprenad och projektutveckling och en av Sveriges största byggkoncerner. Ambitionen är att vara det nytänkande, engagerade och dynamiska bolaget i branschen, som brinner för samhällsnytta och sätter ett högt värde på att bygga med idrott och hälsa i fokus. Man är ett entreprenörsdrivet företag med korta beslutsvägar, platt organisation och med viljan att i sina projekt utmana normer, tänka modigt och bygga utifrån social hållbarhet.

HISAB
HISAB är baserat i Göteborg med ett 20-tal anställda och är en komplett leverantör av avancerade stål- och rörkonstruktioner till kunder inom industri, fartyg- och byggbransch, infrastruktur och samhälle. Under årtionden har bolaget utvecklat kunskap och kompetens mot dagens högt ställda krav. Bolaget förvärvades av TopRight Nordic under 2019 med syftet att med sitt kunnande om och erfarenhet av stora industriprojekt, bidra till att både TopRights och dotterbolaget Ferm och Perssons lösningar kommer in i kunders byggprocess på ett tidigt stadium.

Läs mer på www.toprightnordic.com och www.hisab.nu

För ytterligare information vänligen kontakta:
Anders Myrbäck, CEO för TopRight Nordic AB (publ) på 0703-32 30 07 eller via mail, anders.myrback@toprightnordic.com

Patrick Csizmadi, VD för HISAB på 0735-31 61 51 eller via mail, patrick@hisab.nu

Denna information är sådan information som TopRight Nordic AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 februari 2021, kl. 08.30 CET.  

TopRight Nordic
TopRight Nordic AB grundades 2012 med fokus på att erbjuda det senaste inom ljusteknik och digitalt glas. Nu är TopRight Nordic en börsnoterad koncern som, tillsammans med sina helägda dotterbolag Ferm & Persson, HISAB, Visual Solution och TD Light, tar helhetsgrepp om projekt för innovativa exponeringsupplevelser, smarta byggnader, flexibla ytor, avancerade tekniska konstruktioner och energibesparande miljöer. TopRights kunder är arkitekter, byggare, innovationsföretag, utvecklingsledare, fastighetsbolag, industrier, samhällsaktörer och techbolag mfl.

 

TopRight Nordic AB (publ)
Taptogatan 6 115 26 Stockholm +46(0)8 530 300 50 www.toprightnordic.com