TopRight Nordic AB (publ): Bokslutskommuniké oktober- december 2020

Summering KVARTAL 4

 • TopRights övergripande målsättning är att nå en omsättning på 1 000 Mkr inom en femårsperiod, med god lönsamhet för branschen
 • En ny bolagsstrategi har antagits, där TopRight profileras som moderbolag med tre strategiskt viktiga affärsområden, TopSolutions, TopConstruction och TopEnvironment. Man delar en gemensam ambition om att ständigt ligga i teknikens framkant genom att förena ny teknik med befintlig och skapa unika kundanpassade affärslösningar
 • Bekräftade kundorder inom koncernen fram till rapporteringsdatum är 147,9 Mkr. Stor fokus på̊ försäljning ger ökad tillväxt - koncernens totala offertstock uppgår till 534 Mkr
 • Prognostiserad omsättning i koncernen, 12-månader framåt uppskattas till 210 Mkr
 • TOPRIGHT tar klivet in i Danmark med SMART LED™
 • Strategiskt avtal inom energibesparing och SMART LED™ tecknas med Autobranchen
 • Mangold analyserar bolaget och satt 15,75 kr som riktkurs
 • Ambitiösa planer för Polestar ökar TOPRIGHTs avtalsvärde
 • Flertal beställningar på glaslösningar från AstraZeneca, Söderåsen fyller på̊ orderstocken
 • HISAB tar hem viktiga kundavtal från Stena, Slottsskogsvallen, Holst, Göteborgs Hamn, Veidekke och Serneke
 • Ytterligare beställningar från flera kunder som valt SMART LED™ för att minska sin energiförbrukning radikalt
 • HM väljer framtidslösning för butiksexponering
 • Ledningen förstärks med Mattias Willix som ny CFO
 • COVID-19 har inneburit avsevärt längre leveranstider och framflyttade projekt

Finansiell översikt Koncern

 • Nettoomsättningen för perioden 1 januari - 31 december var 85,3 Mkr (38,2 Mkr)
 • Rörelseresultatet uppgår till +2 Mkr (+5,4 Mkr) och rörelsemarginalen +2% (+14%)
 • Nettoomsättningen för perioden 1 oktober - 31 december var 22,9 Mkr (20 Mkr)
 • Rörelseresultatet uppgår till -1,1 Mkr (+3,6 Mkr) och rörelsemarginalen till -3% (+18%)

Finansiell översikt Moderbolaget

 • Nettoomsättningen för perioden 1 januari - 31 december var 44 Mkr (19,5 Mkr)
 • Rörelseresultatet uppgår till -0,04 Mkr (+1,9 Mkr) och rörelsemarginalen till 0 % (+9%)
 • Nettoomsättningen för perioden 1 oktober- 31 december var 27,8 Mkr (8,8 Mkr)
 • Rörelseresultatet uppgår till +0,6 Mkr (+3,4 Mkr) och rörelsemarginalen till +2% (+39%)

Kommentar: Moderbolagetsverksamhet är starkt projektorienterad och omsättningen varierar mellan perioderna.

För ytterligare information vänligen kontakta Anders Myrbäck, VD för TopRight Nordic AB (publ) på 0703-32 30 07 eller via mail, anders.myrback@toprightnordic.com

Denna information är sådan information som TopRight Nordic AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 februari 2021, kl. 18.30 CET.
Ljusteknikföretaget TopRight är noterad på NGM Nordic MTF

TopRight Nordic AB (publ) Taptogatan 6
115 26 Stockholm +46(0)8 530 300 50 www.toprightnordic.com
TopRight skapar nya möjligheter med modern ljusteknik och digitalt glas.