TopRight Nordic AB: Polestar accelererar expansionen och TopRight ökar därmed leveranserna rejält under Q3 och Q4

Ljusteknikföretaget TopRight Nordic har sedan tidigare ett avtal med Polestar, det nya elektriska prestandavarumärket som ägs av Volvo Cars och Geely. I samband med att Polestar nu accelererar sin internationella expansion, levererar TopRight till helt nya marknader i Asien och Mellanöstern som Singapore, Sydkorea och Kuwait. Ordervärdet ligger på ca 35 Mkr.

TopRight har ett framgångsrikt samarbete med Polestar, som strategisk leverantör av digitala lösningar till Polestars ultramoderna showrooms, eller Spaces som de kallas.

Hittills har TopRight levererat till ca 45 av Polestars Spaces i framförallt Europa och Nordamerika. Under Q3 och Q4 2021 så kommer ytterligare ca 35 showrooms att levereras där San Francisco, Denver, Singapore, Seoul och Kuwait är några av de destinationer som kommer utrustas med spektakulära digitala upplevelselösningar från TopRight.

Leverenser på 55 Mkr, har levererats eller kommer levereras under hösten på tidigare lagda beställningar till TopRight. Ordervärdet på de nya marknaderna, som Polestar nu går in i, är ca 35 Mkr. Samarbetsavtalet uppskattas nu till 150 Mkr för TopRight Nordic över tid, vilket då innefattar redan gjorda leverenser, nya leveranser till befintliga marknader samt helt nya marknader.

Att gå in i ett showroom, eller Polestar Space, är att kliva in i en upplevelse. Digitaliseringen av retailbranschen har förändrat det fysiska mötet med kunden. Det fysiska och digitala smälter ihop och skapar en individanpassad upplevelse, en interaktion mellan varumärket och kunden.

"Hittills har vi levererat lösningar till omkring 45 av Polestar locations och nu väntar ca 35 stycken till. Polestars resa är vår resa och vi kommer att göra allt för att den ska bli framgångsrik. När vi nu kliver in i för oss helt nya marknader som Kuwait, Seoul och Singapore, öppnar det fantastiska möjligheter för TopRight och befäster ytterligare vår position som global leverantör av innovativa lösningar till showrooms", säger Anders Myrbäck, VD TopRight Nordic.

"Samarbetet med Polestar är både utvecklande och bekräftande. Ett tydligt kvitto på att TopRights upplevelselösningar både är effektfulla och effektiva. Tillsammans med Polestar skapar vi framtiden!"

TopSolutions - en del av TopRight Nordic
Showrooms, kundsensorer och interaktiva skyltfönster. Genom smart användande av ny teknik skapar vi kundanpassade upplevelselösningar med inriktning mot varumärkesexponering och företagsprofilering.

Med dagens moderna teknik och våra kompetenta projektteam så finns det oändliga möjligheter att åstadkomma unika, spektakulära, innovativa och affärsmässiga kundupplevelser. I butiker, utställningshallar, shoppingcentrum, på mässor eller där just ditt företag vill möta kunden. Vi tar ett helhetsgrepp om projekt och kan utforma en plats där allt integreras och skapar en effektfull upplevelse i gränslandet mellan den fysiska och digitala världen. Våra samarbeten kännetecknas av projektorienterade uppdrag med individuell kundanpassning.

Läs mer på www.toprightnordic.com

För ytterligare information vänligen kontakta:
Anders Myrbäck, VD för TopRight Nordic AB (publ) på 0703-32 30 07 eller via mail, anders.myrback@toprightnordic.com

Denna information är sådan information som TopRight Nordic AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 september 2021, kl. 08.30 CET. 

TopRight Nordic
TopRight är en bolagskoncern - en smart konstellation av olika typer av företag som arbetar med det senaste inom ljusteknik, digitalt glas och konstruktion.

Vi skapar innovativa och effektiva lösningar genom att låta  ny teknik smälta ihop med befintlig. Det kan t ex vara exponeringsupplevelser, smarta byggnader, flexibla ytor, avancerade tekniska konstruktioner och energibesparande miljöer.

Våra kunder är arkitekter, byggare, innovationsföretag, retailvarumärken, fastighetsbolag, industrier, samhällsaktörer och techbolag mfl

Det som utmärker oss är vår förmåga att med modern teknik skapa anpassade helhetslösningar.

Vi älskar helt enkelt att göra smart teknik nyttig - för dig och för världen. Tillsammans skapar vi framtiden!

TopRight Nordic AB (publ) är ett publikt aktiebolag noterat på NGM börsen.
 

TopRight Nordic AB (publ) Taptogatan 6
115 26 Stockholm
+46 (0) 8-530 300 50 www.toprightnordic.com

TopRight Nordic AB (publ) Beatrice Lesslies Gata 7
421 31 Västra Frölunda
+46 (0) 8-530 300 50 www.toprightnordic.com