TopRight Nordic AB: Øresundsbro Konsortiet beställer tunnelbelysning SMART LED™ från TopRight

Ljusteknikföretaget TopRight Nordic har tillsammans med installationspartner Kemp & Lauritzen A/S vunnit Øresundsbro Konsortiets upphandling gällande ny energismart LED belysning, SMART LED™. Uppdraget omfattar tunneldelen av Öresundsbron mellan Sverige och Danmark. Energibesparingen uppgår till ca 9,6 miljoner kwh och ordervärdet ligger på ca 4 Mkr.

Öresundstunneln utgör den del av Öresundsförbindelsen som förbinder Peberholm med Kastrup, via en tunnel under vattnet. Tunneln är ca 4km lång. Belysningen i tunneln installerades i samband med att förbindelsen färdigställdes år 1999-2000. Resultatet när Öresundskonsortiet nu väljer att använda SMART LED[™] från TopRight Nordic, blir en energibesparing med 9,6 MkWh per år.

Ljus i vägtunnlar lyder under myndighetskrav och upphandlingen omfattar inköp av LED-ljuskällor, LED Retro fit. En ombyggnad av 4544 armaturer samt tillhörande installation i motorvägstunneln. Utrustningen har genomgått tester av Bols ApS i Danmark för mätning av ljusfördelningen samt effektförbrukning och effektfaktor.

"Ett viktigt infrastrukturuppdrag och ett kvitto på ett mycket lyckat samarbete med vår installationspartner Kemp & Lauritzen" säger Anders Myrbäck, VD TopRight Nordic.

"Tillsammans får vi ett stort miljömässigt genomslag då lösningen gynnar både energibesparing och ekonomi. Ett underbart exempel på att vi lever enligt vår devis "Tillsammans skapar vi framtiden" med en vision om att förverkliga innovativ teknik till förmån för både kunden och världen", fortsätter Anders. "Det unika med vår SMART LED[™ ]är kombinationen av att den klarar de högt ställda ljuskraven och samtidigt ligger i topp avseende miljöaspekterna."

Installationen påbörjas och ska vara slutförd under Q4 2021 och ordervärdet för TopRight Nordic är på ca 4 Mkr. Uppdraget har tilldelats TopRight Nordic med 10 dagars tid för överprövning och avtal.

Kemp & Lauritzen
Kemp & Lauritzen A/S är en del av Kemp & Lauritzen Group, vilket är ett 100% danskägt företag. Kemp & Lauritzen A / S grundades 1882 och är idag marknadsledande i leverans av tekniska totallösningar inom el, VVS/rör och ventilation/kyla. Med sina ca 2 500 medarbetare kombinerar de sin mångåriga erfarenhet med ett modernt, miljömässigt och energieffektivt produktsortiment samt kompetenta medarbetare. Det gör att dom kan tillhandahålla effektiva och hållbara lösningar som ökar driftsäkerheten samt en hälsosam miljö.

Om SMART LED™ från TopRight Nordic
Med TopRight Nordics LED teknik erbjuder vi kompletta belysningslösningar - kostnadseffektiva, energisnåla hälsosamma och miljövänliga. Det gör det möjligt att skräddarsy din ljusmiljö. Design och integration, dimbarhet, justering av ljustemperaturen och närvarostyrning är några delar som vi har lösningar på.

Energibesparingen för belysning är cirka 50-90 procent, beroende på jämförelsebelysningens typ och ålder. LED-lysrörens mångfaldiga livslängd jämfört med traditionella lysrör, innebär märkbart lägre drift- och underhållskostnader

för belysningen. Besparingen betalar installationen på mycket kort tid, vanligtvis under två år.

Läs mer på www.toprightnordic.com

För ytterligare information vänligen kontakta:

Anders Myrbäck, CEO för TopRight Nordic AB (publ) på 0703-32 30 07 eller via mail, anders.myrback@toprightnordic.com

Denna information är sådan information som TopRight Nordic AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 augusti 2021, kl. 14.00 CET.  

TopRight Nordic
TopRight grundades 2012 med fokus på att erbjuda det senaste inom ljusteknik och digitalt glas. TopRight Nordic som koncern tar ett helhetsgrepp om projekt både inom nyproduktion och ombyggnad. Våra kunder är arkitekter, byggare, innovationsföretag, utvecklingsledare, fastighetsbolag, industrier, samhällsaktörer och techbolag mfl.

TopRight är en bolagsfamilj - en smart konstellation av olika typer av företag som arbetar med det senaste inom ljusteknik, digitalt glas och konstruktion. Vår förmåga är att, med ny teknik ihop med befintlig, skapa innovativa och effektiva lösningar. Det kan t ex vara exponeringsupplevelser, smarta byggnader, flexibla ytor, avancerade tekniska konstruktioner och energibesparande miljöer.Våra kunder är arkitekter, byggare, innovationsföretag, retailvarumärken, fastighetsbolag, industrier, samhällsaktörer och techbolag mfl.

TopRights affärsområden delar en gemensam ambition om att förena modern teknik med befintlig och skapa lösningar som ligger i framkant av teknikens utveckling.

Vi har en dröm om att skapa en smartare värld. Vårt samhälle präglas idag av en snabb och avancerad teknikutveckling, som påverkar människor, samhällen och vår planet på olika sätt. TopRights roll är inte att vara först med ny teknik, utan att vara den som förverkligar lösningar som baserar sig på en smart balans mellan ny och befintlig teknik, med kundens affär och moder jords bästa i fokus. Därför ser vi det som vårt uppdrag att anpassa oss efter en föränderlig värld och förverkliga innovativa lösningar. Vårt uppdrag och vår passion är att göra smart teknik nyttig - för företag, för samhällen och för världen!

TopRight Nordic AB (publ) är ett publikt aktiebolag noterat på NGM

TopRight Nordic AB (publ) Taptogatan 6                                    
115 26 Stockholm                                                                           
+46 (0) 8-530 300 50 www.toprightnordic.com                                                

TopRight Nordic AB (publ) Beatrice Lesslies Gata 7
421 31 Västra Frölunda
+46 (0) 8-530 300 50 www.toprightnordic.com