TopRight Nordic AB: NCC lägger order till TopRights dotterbolag Ferm & Persson för glaslösningar till Lisebergs nya hotell

TopRights helägda dotterbolag Ferm & Persson har från NCC Aktiebolag fått uppdraget att leverera glaslösningar till NCCs projekt Liseberg Grand Curiosa Hotel.Slutkunden är Liseberg och ordervärdet är på ca 5,6 Mkr.

Liseberg är ett av Nordens mest populära resmål med drygt 3 miljoner årliga besökare. Nu storsatsar Liseberg och expanderar med ett nytt upplevlesehotell och vattenvärld, i direkt anslutning till parken. Ambitionen är att skapa ett hotell olikt allt annat. Hotellet som får namnet Liseberg Grand Curiosa Hotel kommer att ha barnens upptäckarlust i centrum kombinerat med alla de moderna bekvämligheter som hotell idag förväntas tillhandahålla.

"Som göteborgare är man så klart extra stolt över att få förtroendet som nu NCC ger oss på glaslösningar till Liseberg. Att få vara en del i denna expansion med hotell och  vattenpark är så klart en fjäder i hatten för oss. Fler och fler kunder upptäcker fördelarna med oss och det visar på vår styrka att vara en partner i viktiga projekt och där vi med vår erfarenhet kan leverera komplexa lösningar. Det ligger helt i linje med vår devis att se möjligheter istället för hinder", säger Anders Myrbäck, VD på TopRight Nordic. 

Ferm & Persson har nu fått uppdraget att ansvara för glaslösningar till det nya hotellet. Arbetet kommer starta under september 2021 och slutförs under 2022. Ordervärdet är 5,6 Mkr.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Shaho Balbas, Affärschef för Ferm & Persson AB på 0724-54 47 43 eller mail, shaho.balbas@fpglas.se

Anders Myrbäck, CEO för TopRight Nordic AB (publ) på 0703-32 30 07 eller via mail, anders.myrback@toprightnordic.com

Denna information är sådan information som TopRight Nordic AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 maj 2021, kl. 13.30 CET. 

Läs mer på www.toprightnordic.com och www.hisab.nu

TopRight Nordic
TopRight Nordic AB grundades 2012 med fokus på att erbjuda det senaste inom ljusteknik och digitalt glas. Nu är TopRight Nordic en börsnoterad koncern som, tillsammans med sina helägda dotterbolag Ferm & Persson, HISAB, Visual Solution och TD Light, tar helhetsgrepp om projekt för innovativa exponeringsupplevelser, smarta byggnader, flexibla ytor, avancerade tekniska konstruktioner och energibesparande miljöer. TopRights kunder är arkitekter, byggare, innovationsföretag, utvecklingsledare, fastighetsbolag, industrier, samhällsaktörer och techbolag mfl.

TopRight Nordic som koncern tar ett helhetsgrepp om projekt både inom nyproduktion och ombyggnad. Våra kunder är arkitekter, byggare, innovationsföretag, utvecklingsledare, fastighetsbolag, industrier, samhällsaktörer och techbolag mfl

Ferm & Persson
Ferm & Persson är baserat i Göteborg med ett 20-tal anställda och har en tongivande roll inom glasbranschen. Bolaget grundades 1894 och arbetar med moderna glaslösningar där innovation möter tradition.

TopRight Nordic AB (publ)

Taptogatan 6
115 26 Stockholm +46(0)8 530 300 50 www.toprightnordic.com