TopRight Nordic AB: NCC i konsortium med Wayss & Freytag utökar TopRights uppdrag i Västlänkenprojektet med 18 Mkr

Smart-techbolaget TopRight Nordics dotterbolag HISAB har via NCC fått uppdraget att i projekt Västlänken leverera tekniklösningar till Korsvägens pendeltågstation under jord. Slutkund är Trafikverket. Nu utvecklas affären vidare med en tilläggsorder på 18 Mkr.

I underjorden, med Göteborgs myllrande stad ovanför, växer det nya kommunikationsnätet Västlänken fram. Tunnlar, dubbla järnvägsspår och tre nya stationer. Åtta kilometer långt kommer det gigantiska projektet Västlänken effektivisera pendel- och regiontågtrafiken och därmed göra Västsverige till en större arbetsmarknadsregion. Tågen kommer att kunna gå oftare, restiderna blir kortare och resenärerna kan nå fler platser utan att byta färdmedel. Hela Västlänken beräknas stå klar år 2026.

HISABs arbete startar under 2022 och slutförs under 2023. Ordervärdet är på 18 Mkr och värdet av det totala projektet för TopRight HISAB ligger nu på ca 82 Mkr.

"Det är inte bara Västlänken som växer. TopRight HISABs uppdrag med att skapa Västlänkens bärkraft följer samma utveckling. Jag är stolt och tacksam över förtroendet vi fått, det visar på TopRightkoncernens styrka att ta sig an avancerade konstruktionsarbeten och vara en pålitlig partner i omfattande infrastrukturprojekt", säger Anders Myrbäck, VD på TopRight Nordic.

Läs mer på www.toprightnordic.com

För ytterligare information vänligen kontakta:

Patrick , affärschef på Construction/HISAB på 0735-31 61 51 eller via mail, patrick@hisab.nu

Anders Myrbäck, VD för TopRight Nordic AB (publ) på 0703-32 30 07 eller via mail, anders.myrback@toprightnordic.com

Denna information är sådan information som TopRight Nordic AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 april 2022, kl. 08.30 CET.

TopRight Nordic
TopRight är en bolagskoncern - en smart konstellation av olika typer av företag som arbetar med det senaste inom ljusteknik, digitalt glas och konstruktion.

Vi skapar innovativa och effektiva lösningar genom att låta  ny teknik smälta ihop med befintlig. Det kan t ex vara exponeringsupplevelser, smarta byggnader, flexibla ytor, avancerade tekniska konstruktioner och energibesparande miljöer.

Våra kunder är arkitekter, byggare, innovationsföretag, retailvarumärken, fastighetsbolag, industrier, samhällsaktörer och techbolag mfl

Det som utmärker oss är vår förmåga att med modern teknik skapa anpassade helhetslösningar.

Vi älskar helt enkelt att göra smart teknik nyttig - för dig och för världen. Tillsammans skapar vi framtiden!

TopRight Nordic AB (publ) är ett publikt aktiebolag noterat på NGM Nordic SME.
 

TopRight Nordic AB (publ) Taptogatan 6
115 26 Stockholm
+46 (0) 8-530 300 50 www.toprightnordic.com

TopRight Nordic AB (publ) Beatrice Lesslies Gata 7
421 31 Västra Frölunda
+46 (0) 8-530 300 50 www.toprightnordic.com