TopRight Nordic AB: NCC i konsortium med Wayss & Freytag lägger prestigefyllt uppdrag på HISAB, helägt dotterbolag till TopRight

TopRights helägda dotterbolag HISAB har från NCC Aktiebolag fått uppdraget att leverera tekniklösningar till Korsvägens pendeltågstation under jord, projekt Västlänken. Slutkunden är Trafikverket och ordervärdet är 12,5 Mkr för etapp 1 med optioner på etapp 2 till 4 på ytterligare ca 50 Mkr.

Västlänken är en ny dubbelspårig järnväg i tunnel under centrala Göteborg som ska ge staden genomgående pendel- och regiontågtrafik. Västlänken kommer att bli cirka åtta kilometer lång, varav drygt sex kilometer går i tunnel.

Västlänken inkluderar även tre stationer under jord som vi bygger vid Göteborgs central, Haga och Korsvägen. Tågen kommer att kunna gå oftare, restiderna blir kortare och resenärerna kan nå fler platser utan att byta färdmedel. Västlänken beräknas stå klar år 2026.

"Ett riktigt drömprojekt där vi nu får leverera till två av stationerna i projekt Västlänken, Haga och nu senast Korsvägen. Jag är imponerad av mina kollegors kompetens och skicklighet. Det visar på vår unika förmåga att vara en partner i viktiga projekt och där vi med vår erfarenhet kan leverera komplexa lösningar. Det ligger helt i linje med vår devis att se möjligheter istället för hinder", säger Anders Myrbäck, VD på TopRight Nordic. 

Hisab har fått uppdraget att ansvara för omfattande stålarbete avseende grundläggning. NCC i konsortium med Wayss & Freytag är vår beställare. Hisabs arbete startar under sen höst 2021 och slutförs under 2022. Ordervärdet för Hisab är 12,5 Mkr med option på ytterligare ca 50 Mkr.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Patrick Csizmadi, VD för HISAB på 0735-31 61 51 eller via mail, patrick@hisab.nu

Anders Myrbäck, CEO för TopRight Nordic AB (publ) på 0703-32 30 07 eller via mail, anders.myrback@toprightnordic.com

Denna information är sådan information som TopRight Nordic AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 maj 2021, kl. 13.45 CET. 

Läs mer på www.toprightnordic.com och www.hisab.nu

TopRight Nordic
TopRight Nordic AB grundades 2012 med fokus på att erbjuda det senaste inom ljusteknik och digitalt glas. Nu är TopRight Nordic en börsnoterad koncern som, tillsammans med sina helägda dotterbolag Ferm & Persson, HISAB, Visual Solution och TD Light, tar helhetsgrepp om projekt för innovativa exponeringsupplevelser, smarta byggnader, flexibla ytor, avancerade tekniska konstruktioner och energibesparande miljöer. TopRights kunder är arkitekter, byggare, innovationsföretag, utvecklingsledare, fastighetsbolag, industrier, samhällsaktörer och techbolag mfl.

HISAB
HISAB är baserat i Göteborg med ett 20-tal anställda och är en komplett leverantör av avancerade stål- och rörkonstruktioner till kunder inom industri, fartyg- och byggbransch, infrastruktur och samhälle. Under årtionden har bolaget utvecklat kunskap och kompetens mot dagens högt ställda krav. Bolaget förvärvades av TopRight Nordic under 2019 med syftet att med sitt kunnande om och erfarenhet av stora industriprojekt, bidra till att både TopRights och dotterbolaget Ferm och Perssons lösningar kommer in i kunders byggprocess på ett tidigt stadium.

TopRight Nordic AB (publ)
Taptogatan 6
115 26 Stockholm +46(0)8 530 300 50 www.toprightnordic.com