TopRight Nordic AB: Mangold presenterar analys av TopRight Nordic

Mangold Insight, fondkommissionen Mangolds analystjänst, presenterade på torsdagsmorgonen sin analys av TopRight Nordic.

Mangolds analystjänst Mangold Insight gör löpande analysrapporter i syfte att bidra till nya investerarperspektiv och få upp aktiemarknadens ögon för små och medelstora bolag.

Analysrapporten för TopRight Nordic har som första rubrik "Lysande investering" och med rekommendationen "Köp". Den beskriver TopRights utveckling och framförallt den tillväxtpotential man ser i de marknader TopRight nu tar position på.

TopRight har under hösten antagit en ny strategi och organiserat bolaget i tre verksamhetsområden: TopSolutions, TopConstruction och TopEnvironment. Via de förvärv TopRight gjort under de senaste åren erbjuder man nu kunden en helhet som ger TopRight en konkurrensfördel på sina marknader. Mangold betonar även att flera av marknaderna som TopRight agerar på ännu är i sin linda och förväntas växa kraftigt. Vidare ses TopRights nytänkande kultur och fokus på innovativa lösningar som framgångsfaktorer. De lyckade affärer som TopRight gjort med välkända svenska och nordiska varumärken inom åtskilliga branscher, ser man som viktiga strategiska dörröppnare till fler kunder.

"Jag är glad att Mangold i sin analys av TopRight ser precis det vi ser och har sett under vår tillväxtresa. Det stärker ytterligare vår övertygelse kring de vägval vi gjort och är ett kvitto på att vårt hårda arbete och fokus har lönat sig", säger Anders Myrbäck, VD på Topright Nordic.

Läs mer på toprightnordic.com

Läs mer på www.toprightnordic.com och www.fpglas.se

För ytterligare information vänligen kontakta:
Anders Myrbäck, VD för TopRight Nordic AB (publ) på 0703-32 30 07 eller via mail, anders.myrback@toprightnordic.com

 
TopRight Nordic
TopRight Nordic AB grundades 2012 med fokus på att erbjuda det senaste inom ljusteknik och digitalt glas. Med modern glas- och ljusteknologi förbättrar man säkerheten på vägarna, hjälper varumärken att synas på nya sätt och förvandlar traditionella exponeringsytor till interaktiva upplevelsefönster.

TopRight Nordic är nu en koncern som, tillsammans med sina helägda dotterbolag Ferm & Persson, HISAB, Visual Solution och TD Light, tar helhetsgrepp om projekt för innovativa exponeringsupplevelser, smarta byggnader, flexibla ytor, avancerade tekniska konstruktioner och energibesparande miljöer. TopRights kunder är arkitekter, byggare, innovationsföretag, utvecklingsledare, fastighetsbolag, industrier, samhällsaktörer och techbolag mfl.

TopRight Nordic AB (publ) är ett publikt aktiebolag noterat på NGM börsen. 

TopRight Nordic AB (publ)
Taptogatan 6
115 26 Stockholm +46(0)8 530 300 50 www.toprightnordic.com
 
TopRight skapar nya möjligheter med modern ljusteknik och digitalt glas.