TopRight Nordic AB: Kvibergs Park lägger prestigefyllt uppdrag på HISAB, helägt dotterbolag till TopRight

TopRights helägda dotterbolag HISAB har från Flodens Byggnads aktiebolag fått uppdraget att leverera en komplett stål- och betongstomme till Kvibergs Parks nya Is och Sporthall. Slutkunden är Göteborgs Stad och ordervärdet är på 12,5 Mkr med option på ytterligare ca 5 Mkr.

I Kvibergs Park, som gränsar till Gamlestaden, Utby och Kortedala i nordöstra Göteborg, finns sedan tidigare många idrottsanläggningar men också skolor och föreningsverksamheter. Nu har bygget av en ny is och sporthall börjat. När staden växer behöver också utbudet av idrottsanläggningar öka. Ett positivt tillskott för Göteborg, men också specifikt för Kvibergs Park som i och med detta fortsätter att utvecklas till ett centrum för idrott, hälsa, kultur och utbildning.

"Ett riktigt drömprojekt där vårt uppdrag även omfattar avancerad detaljprojektering och konstruktionsarbete. Det ställer höga krav på oss och samordning mot övriga entreprenörer. Jag är väldigt stolt för förtroendet och det visar på vår unika förmåga att vara en partner i viktiga projekt och där vi med vår erfarenhet kan leverera komplexa lösningar. Det ligger helt i linje med vår devis att se möjligheter istället för hinder", säger Anders Myrbäck, VD på TopRight Nordic. 

HISAB har fått uppdraget att ansvara för detaljprojektering och konstruktion av en komplett stål- och betongstomme. Flodens Byggnads aktiebolag är byggentreprenör och vår beställare. Arbetet för HISAB kommer starta under september 2021 och slutförs under 2022. Ordervärdet för HISAB är 12,5 Mkr med option på ytterligare ca 5 Mkr.
 
För ytterligare information vänligen kontakta:
Patrick Csizmadi, VD för HISAB på 0735-31 61 51 eller via mail, patrick@hisab.nu

Anders Myrbäck, CEO för TopRight Nordic AB (publ) på 0703-32 30 07 eller via mail, anders.myrback@toprightnordic.com

Denna information är sådan information som TopRight Nordic AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 maj 2021, kl. 08.30 CET.  

Läs mer på www.toprightnordic.com och www.hisab.nu

TopRight Nordic
TopRight Nordic AB grundades 2012 med fokus på att erbjuda det senaste inom ljusteknik och digitalt glas. Nu är TopRight Nordic en börsnoterad koncern som, tillsammans med sina helägda dotterbolag Ferm & Persson, HISAB, Visual Solution och TD Light, tar helhetsgrepp om projekt för innovativa exponeringsupplevelser, smarta byggnader, flexibla ytor, avancerade tekniska konstruktioner och energibesparande miljöer. TopRights kunder är arkitekter, byggare, innovationsföretag, utvecklingsledare, fastighetsbolag, industrier, samhällsaktörer och techbolag mfl.

HISAB
HISAB är baserat i Göteborg med ett 20-tal anställda och är en komplett leverantör av avancerade stål- och rörkonstruktioner till kunder inom industri, fartyg- och byggbransch, infrastruktur och samhälle. Under årtionden har bolaget utvecklat kunskap och kompetens mot dagens högt ställda krav. Bolaget förvärvades av TopRight Nordic under 2019 med syftet att med sitt kunnande om och erfarenhet av stora industriprojekt, bidra till att både TopRights och dotterbolaget Ferm och Perssons lösningar kommer in i kunders byggprocess på ett tidigt stadium.

TopRight Nordic AB (publ)

Taptogatan 6  115 26 Stockholm +46(0)8 530 300 50 www.toprightnordic.com