TopRight Nordic AB: Holst Entreprenad ger tilläggsorder till HISAB, ett helägt dotterbolag till TopRight

Teknikföretaget HISAB har fått en tilläggsbeställning sedan tidigare beställning på att leverera tekniklösning till Holst Entreprenad i Jönköping. Tilläggsordern är på 1,1 Mkr.

Leveransen omfattar sedan tidigare en tekniklösning och tillverkning av stålelement till vägbro för Holsts projekt Slottsbron, med Jönköpings kommun som beställare. Tilläggsbeställningen är nu på 1,1 Mkr.

"Vår förmåga att hitta nya lösningar uppskattas och inte minst tilläggsbeställningen i detta projekt visar att vårt långsiktiga samarbete utvecklas än mer", säger Anders Myrbäck, VD på TopRight Nordic.

Installationen sker under Q1 2021 och ordervärdet för HISAB är 1,1 Mkr. Läs mer på toprightnordic.com och hisab.nu

Läs mer på www.toprightnordic.com och www.hisab.nu

För ytterligare information vänligen kontakta:
Anders Myrbäck, VD för TopRight Nordic AB (publ) på 0703-32 30 07 eller via mail, anders.myrback@toprightnordic.com

Patrick Csizmadi, VD för HISAB på 0735-31 61 51eller mail, patrick@hisab.nu

 

TopRight Nordic

TopRight Nordic AB grundades 2012 med fokus på att erbjuda det senaste inom ljusteknik och digitalt glas. Med modern glas- och ljusteknologi förbättrar man säkerheten på vägarna, hjälper varumärken att synas på nya sätt och förvandlar traditionella exponeringsytor till interaktiva upplevelsefönster.

TopRight Nordic är nu en koncern som, tillsammans med sina helägda dotterbolag Ferm & Persson, HISAB, Visual Solution och TD Light, tar helhetsgrepp om projekt för innovativa exponeringsupplevelser, smarta byggnader, flexibla ytor, avancerade tekniska konstruktioner och energibesparande miljöer. TopRights kunder är arkitekter, byggare, innovationsföretag, utvecklingsledare, fastighetsbolag, industrier, samhällsaktörer och techbolag mfl.
TopRight Nordic AB (publ) är ett publikt aktiebolag noterat på NGM börsen. 

HISAB
HISAB är baserat i Göteborg med ett 20-tal anställda och är en komplett leverantör av avancerade stål- och rörkonstruktioner. Under årtionden har bolaget utvecklat kunskap och kompetens mot dagens högt ställda krav. Idag finns kunderna inom fartygs- och byggbranschen, industri,

TopRight Nordic AB (publ)
Taptogatan 6 115 26 Stockholm +46(0)8 530 300 50
www.toprightnordic.com
TopRight skapar nya möjligheter med modern ljusteknik och digitalt glas.