TopRight Nordic AB: Göteborgs Stad beställer glaslösningar av TopRight

TopRight har från K21 Service AB fått uppdraget att leverera glaslösningar till Majorna Vux där slutkunden är Lokalförvaltningen, Göteborgs Stad. Ordervärdet är på 2,2 Mkr.

I Majorna i Göteborg, finns sedan tidigare Majorna Vux som bedriver skolutbildning för vuxna. Skolan skall totalrenoveras och kommer att bli ett positivt tillskott för Göteborgs fortsatta utveckling.

"En beställning på glaslösningar till Majorna Vux visar på TopRights flexibilitet när det kommer till glaslösningar, i detta projekt levereras brandklassade stålpartier. Fler och fler kunder upptäcker fördelarna att ha möjigheten att kunna handla upp både stål - och aluminium glaslösningar från en och samma leverantör för en gemensam samordning. Det visar på vår på vår unika förmåga att vara en partner i viktiga projekt och där vi med vår erfarenhet kan leverera komplexa lösningar. Det ligger helt i linje med vår devis att se möjligheter istället för hinder", säger Anders Myrbäck, VD på TopRight Nordic. 

TopRight, Construction/Ferm & Persson har nu fått uppdraget att ansvara för glaslösningar. Ordervärdet är 2,2 Mkr.

Läs mer på www.toprightnordic.com

För ytterligare information vänligen kontakta:

Shaho Balbas, Affärschef för Construction/ferm & Persson på 0724-54 47 43 eller mail, shaho.balbas@fpglas.se

Anders Myrbäck, CEO för TopRight Nordic AB (publ) på 0703-32 30 07 eller via mail, anders.myrback@toprightnordic.com

TopRight Nordic
TopRight Nordic AB grundades 2012 med fokus på att erbjuda det senaste inom ljusteknik och digitalt glas. Nu är TopRight Nordic en börsnoterad koncern som, tillsammans med sina helägda dotterbolag Ferm & Persson, HISAB, Visual Solution och TD Light, tar helhetsgrepp om projekt för innovativa exponeringsupplevelser, smarta byggnader, flexibla ytor, avancerade tekniska konstruktioner och energibesparande miljöer. TopRights kunder är arkitekter, byggare, innovationsföretag, utvecklingsledare, fastighetsbolag, industrier, samhällsaktörer och techbolag mfl.

TopRight som koncern tar ett helhetsgrepp om projekt både inom nyproduktion och ombyggnad. Våra kunder är arkitekter, byggare, innovationsföretag, utvecklingsledare, fastighetsbolag, industrier, samhällsaktörer och techbolag mfl

Inom affärsområdet TopConstruction möts innovation och tradition. Med kompetens från dotterbolagen HISAB och Ferm & Persson skapas konstruktionslösningar med glas eller stål i fokus, där ny teknik smälts samman med befintlig och skapar högkvalitativa innovativa helhetslösningar.

Avancerade stålkonstruktioner, glasfasader, ljudbarriärer eller anpassade interiörer.  Som helhetspartner projekterar, konstruerar, levererar och installerar vi allt inom glas och stål. Vi förverkligar designidéer, restaurerar kulturbyggnader, genomför "total makeovers" av byggnader, skapar smarta interiörlösningar, bygger ljudbarriärer, löser komplicerade stålarbeten och utvecklar avancerade konstruktionslösningar för infrastruktur, fartyg, industrianläggningar, raffinaderier och broar. Oavsett om det handlar om nytillverkning, ombyggnation eller reparationer.

Tekniska nyheter inom energibesparing och miljö vävs successivt samman med traditionella konstruktionslösningar. Våra samarbeten kännetecknas av projektorienterade uppdrag med individuell kundanpassning

TopRight Nordic AB (publ) Taptogatan 6          
115 26 Stockholm                                 
+46 (0) 8-530 300 50 www.toprightnordic.com                      

TopRight Nordic AB (publ) Beatrice Lesslies Gata 7
421 31 Västra Frölunda    
+46 (0) 8-530 300 50 www.toprightnordic.com