TopRight Nordic AB: Göteborgs Hamn ger tilläggsorder till HISAB, ett helägt dotterbolag till TopRight

Teknikföretaget HISAB har fått en tilläggsbeställning från Göteborgs Hamn/Veidekkes projekt ombyggnad kajplats Skandiahamnen i Göteborg. Ordervärdet är 1,7 Mkr.

Tilläggsbeställninge avser fortsatt leverans mot tidigare beställning av ståldetaljer för ombyggnation av kajplats Skandia Hamnen i Göteborg för att möta ökad efterfrågan på godshantering. "En uppdrag som utvecklas väl visar på en bra dialog med kunden som på nytt ger förtroende till oss. Vår erfarenhet och kompetens är helt avgörande faktorer som gör att vi fått förtroendet igen."  säger Anders Myrbäck, VD på TopRight Nordic.

Installationen sker under Q1 2021 och ordervärdet för HISAB är  1,7 Mkr.

Läs mer på www.toprightnordic.com och www.hisab.nu

För ytterligare information vänligen kontakta:
Anders Myrbäck, VD för TopRight Nordic AB (publ) på 0703-32 30 07 eller via mail, anders.myrback@toprightnordic.com

Patrick Csizmadi, VD för HISAB på 0735-31 61 51eller mail, patrick@hisab.nu

TopRight Nordic
TopRight Nordic AB grundades 2012 med fokus på att erbjuda det senaste inom ljusteknik och digitalt glas. Med modern glas- och ljusteknologi förbättrar man säkerheten på vägarna, hjälper varumärken att synas på nya sätt och förvandlar traditionella exponeringsytor till interaktiva upplevelsefönster.

TopRight Nordic är nu en koncern som, tillsammans med sina helägda dotterbolag Ferm & Persson, HISAB, Visual Solution och TD Light, tar helhetsgrepp om projekt för innovativa exponeringsupplevelser, smarta byggnader, flexibla ytor, avancerade tekniska konstruktioner och energibesparande miljöer. TopRights kunder är arkitekter, byggare, innovationsföretag, utvecklingsledare, fastighetsbolag, industrier, samhällsaktörer och techbolag mfl.

HISAB
HISAB är baserat i Göteborg med ett 20-tal anställda och är en komplett leverantör av avancerade stål- och rörkonstruktioner. Under årtionden har bolaget utvecklat kunskap och kompetens mot dagens högt ställda krav. Idag finns kunderna inom fartygs- och byggbranschen, industri,

TopRight Nordic AB (publ)

Taptogatan 6 115 26 Stockholm +46(0)8 530 300 50 www.toprightnordic.com

TopRight skapar nya möjligheter med modern ljusteknik och digitalt glas.