TopRight Nordic AB: BRA Bygg anlitar TopRights dotterbolag Ferm & Persson för Nya Kasernen, Göteborgs nya landmärke

TopRights helägda dotterbolag Ferm & Persson har från BRA Bygg AB fått uppdraget att leverera glaslösningar till Göteborgs nya landmärke Nya Kasernen. Slutkunden är Alecta Pensionsförsäkring, Ömsesidigt och ordervärdet motsvarar 25 - 30 Mkr.

Alecta Pensionsförsäkring, Ömsesidigt omvandlar nu kvarteret Nya Kasernen på Hvitfeldtsplatsen, mitt i centrala Göteborg i direkt anslutning till nya pendeltågsstationen Haga. Projektet omfattar totalt 27 000 kvadratmeter fördelat på 7 våningsplan och kommer vid färdigställande innehålla bland annat fem större kontorsvåningar, restauranglägen och takterrasser för hyresgästerna. 
Ferm & Perssons uppdrag avser glaslösningar till fasader och entréer till BRA Byggs projekt Nya Kasernen. Projektet ställer krav på avancerade glaslösningar och innovativa projektlösningar som endast några få leverantörer klarar att möta. Kasernen byggs om enligt certifieringssystemet BREEAM-SE och betygsnivån Excellent, vilket är den högsta nivån inom systemet. Det sätts krav på energiåtervinning, val av byggnadsmaterial samt hantering av material under projektets produktionstid.

"Ett så här stort och speciellt projekt ställer höga krav på oss, och belyser Ferm & Perssons unika glaskompetens och gedigna erfarenhet för kommersionella ROT projekt. Jag är stolt över att vi medverkar att omvandla Nya Kasernen till Göteborgs nya landmärke. Närheten till pendeltågsstationen Haga där även HISAB gör omfattande arbete visar på vår unika förmåga att vara en partner i viktiga projekt och där vi med våra flexibla arbetsmetoder kan leverera dessa komplexa glaslösningar. Det ligger helt i linje med vår devis att se möjligheter istället för hinder", säger Anders Myrbäck, VD på TopRight Nordic. 

Installationen startar under Q3 2021 och ordervärdet för Ferm & Persson motsvarar 25 - 30 Mkr för fasad och entrémiljöerna.  

Läs mer på www.toprightnordic.com och www.fpglas.se       

För ytterligare information vänligen kontakta:

Anders Myrbäck, CEO för TopRight Nordic AB (publ) på 0703-32 30 07 eller via mail, anders.myrback@toprightnordic.com

Daniel Nestenborg, Ferm & Persson AB på 0703-41 50 45 eller mail, daniel.nestenborg@fpglas.se

Denna information är sådan information som TopRight Nordic AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 april 2021, kl. 08.30 CET.  

TopRight Nordic
TopRight Nordic arbetar med modern glas- och ljusteknologi som förbättrar säkerheten på vägarna, hjälper varumärken att synas på nya sätt och förvandlar traditionella exponeringsytor till interaktiva upplevelsefönster. Ferm & Persson, HISAB, Visual Solution och TD Light är helägda dotterbolag till TopRight Nordic. TopRight Nordic AB (publ) är ett publikt aktiebolag noterat på NGM börsen.         

Ferm & Persson
Ferm & Persson är baserat i Göteborg med ett 20-tal anställda och har en tongivande roll inom glasbranschen. Bolaget grundades 1894 och arbetar med moderna glaslösningar där innovation möter tradition.

TopRight Nordic AB (publ)
Taptogatan 6 115 26 Stockholm +46(0)8 530 300 50
www.toprightnordic.com