TopRight Nordic AB: Ambitiösa planer för Polestar ökar TopRights avtalsvärde

Ljusteknikföretaget TopRight Nordic har sedan tidigare ett avtal med Polestar, det nya elektriska prestandavarumärket som ägs av Volvo Cars och Geely. I samband med Polestars ambitiösa expansionsplaner utökas nu samarbetet med TopRight ytterligare, till ett värde av ca 15 miljoner.

Den här utvecklingen befäster ännu starkareTopRights position som en global leverantör av innovativa lösningar till showrooms. Digitaliseringen av retailbranschen har förändrat kundernas köpbeteende och branschen ställs inför nya utmaningar men också spännande möjligheter. Mötet med kunderna blir mer upplevelsebaserat och riktar in sig på en annan del av köpprocessen, vilket också öppnar upp för en mer individanpassad interaktion med kunden.

Marknaden för showrooms, eller upplevelseytor, växer därför snabbt och många företag ställer nu om. Showrooms var tidigare synonymt med utställningrum, nu handlar det istället om kompletta upplevelser. Områden där kunder kan låta sig omslutas av den digitala världen, och upplever sig själv tillsammans med varumärket i en virtuell miljö. Kunden kan redan innan köpet, leva sig in i en framtida relation med produkten eller varumärket.

TopRight, som redan har ett framgångsrikt samarbete med Polestar, är en strategisk leverantör av digitala lösningar till Polestars ultramoderna showrooms, eller Spaces som Polestar benämner dem. De är centralt placerade i städer, inte i stora industriområden, och de låter kunderna i lugn och ro utforska Polestars varumärke.

"Vi befinner oss i en otroligt spännande utveckling, där samarbetet med Polestar har tagit ännu ett kliv. Som strategisk leverantör är deras framgång även vår framgång. Polestars satsning på sina Spaces har visat sig vara framgångsrik, vilket även är ett kvitto på att våra digitala upplevelselösningar är effektfulla och effektiva. TopRights ledstjärna är att leverera "cutting-edge solutions", något vi verkligen bevisar i det här samarbetet", säger Anders Myrbäck, VD på TopRight Nordic.

Under 2021-22 kommer ett flertal showrooms på Polestars nya marknader att utrustas med digitala upplevelselösningar från TopRight. Det totala avtalsvärdet uppgår nu till ca 70 Mkr.

 
TopSolutions - en del av TopRight Nordic
Showrooms, kundsensorer och interaktiva skyltfönster. Genom smart användande av ny teknik skapar vi kundanpassade upplevelselösningar med inriktning mot varumärkesexponering och företagsprofilering.

 
Med dagens moderna teknik och våra kompetenta projektteam så finns det oändliga möjligheter att åstadkomma unika, spektakulära, innovativa och affärsmässiga kundupplevelser. I butiker, utställningshallar, shoppingcentrum, på mässor eller där just ditt företag vill möta kunden. Vi tar ett helhetsgrepp om projekt och kan utforma en plats där allt integreras och skapar en effektfull upplevelse i gränslandet mellan den fysiska och digitala världen. Våra samarbeten kännetecknas av projektorienterade uppdrag med individuell kundanpassning.

Läs mer på www.toprightnordic.com

För ytterligare information vänligen kontakta:
Anders Myrbäck, VD för TopRight Nordic AB (publ) på 0703-32 30 07 eller via mail, anders.myrback@toprightnordic.com

Denna information är sådan information som TopRight Nordic AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 februari 2021, kl. 13.00 CET.  

Läs mer på www.toprightnordic.com 

TopRight Nordic
TopRight Nordic AB grundades 2012 med fokus på att erbjuda det senaste inom ljusteknik och digitalt glas. Nu är TopRight Nordic en börsnoterad koncern som, tillsammans med sina helägda dotterbolag Ferm & Persson, HISAB, Visual Solution och TD Light, tar helhetsgrepp om projekt för innovativa exponeringsupplevelser, smarta byggnader, flexibla ytor, avancerade tekniska konstruktioner och energibesparande miljöer. TopRights kunder är arkitekter, byggare, innovationsföretag, utvecklingsledare, fastighetsbolag, industrier, samhällsaktörer och techbolag mfl.

 

TopRight Nordic AB (publ)
Taptogatan 6
115 26 Stockholm +46(0)8 530 300 50 www.toprightnordic.com