TopRight Nordic AB: Älvstranden Utveckling i Göteborg lägger uppdrag på HISAB, helägt dotterbolag till TopRight

TopRights dotterbolag HISAB har fått ett prestigeuppdrag av Älvstranden Utveckling, i samband med att Göteborgs mest känd landmärke "Eriksbergskranen" ska genomgå ett större renovering och ommålning. Ordervärdet ligger på ca 2 Mkr.

Eriksbergskranen ägs av Älvstranden Utveckling och sedan 2012 är kranen byggnadsminne. Det innebär att den ska bevaras, något som kräver regelbundet underhåll. Som fastighetsägare har bolaget ett underhållsansvar och senast Eriksbergskranen sågs över och målades om var 1992. Nu planeras det för att kranen återigen ska genomgå en större renovering och återfå sin röda färg.

HISAB har fått uppdrag från H.A. Bygg Entreprenad, som är byggentreprenör, att ansvara för avancerade smidesarbeten i den omfattande renoveringen av Eriksbergskranen.

"Bockkranen är landmärket som symbolisera en epok av en svunnen varvsindustri i Göteborg. Varven har nu ersatts av framtidsföretagen 3 By Geely, Ericsson, CEVT och många fler som ligger tätt inne på gamla varvsområdet där tradition möter innovation." säger Anders Myrbäck, VD på TopRight Nordic.

Arbetet för HISAB kommer starta under april 2021 och slutförs under Q4 2021. Den omfattande renoveringen planeras att vara klart under 2021. Beställare är Älvstranden Utveckling och byggentreprenör är H.A Bygg Entreprenad. Ordervärdet för HISAB ligger på ca 2 Mkr.

Fakta Eriksbergskranen
Eriksbergskranen stod färdig 1969 och var en del av Eriksbergs varv. Den användes för montering av fartyg upp till 500 000 ton och var i bruk fram till 1979. Eriksbergskranen är cirka 80 meter hög och 110 meter bred. Från början var Eriksbergskranen grön, den bytte färg till röd-orange när den målades om under 1990-talet.
Färgen har blekts med åren och när den målas om kommer den att bli skarpare igen. Kulören är samma som tidigare och står med i bygglovet. I början av 1990-talet användes Eriksbergskranen som turistattraktion. Allmänheten kunde åka upp i kranen för att njuta av utsikten eller hoppa bungyjump. Eriksbergskranen är byggnadsminne sedan 2012 och rivningsskyddad enligt detaljplan.
Den är ett av stadens viktigaste landmärken och en symbol för Göteborgs varvshistoria.

HISAB
HISAB är baserat i Göteborg med ett 20-tal anställda och är en komplett leverantör av avancerade stål- och rörkonstruktioner till kunder inom industri, fartyg- och byggbransch, infrastruktur och samhälle. Under årtionden har bolaget utvecklat kunskap och kompetens mot dagens högt ställda krav. Bolaget förvärvades av TopRight Nordic under 2019 med syftet att med sitt kunnande om och erfarenhet av stora industriprojekt, bidra till att både TopRights och dotterbolaget Ferm och Perssons lösningar kommer in i kunders byggprocess på ett tidigt stadium.

Läs mer på www.toprightnordic.com och www.hisab.nu

För ytterligare information vänligen kontakta:
Anders Myrbäck, CEO för TopRight Nordic AB (publ) på 0703-32 30 07 eller via mail, anders.myrback@toprightnordic.com

Patrick Csizmadi, VD för HISAB på 0735-31 61 51 eller via mail, patrick@hisab.nu

TopRight Nordic
TopRight Nordic AB grundades 2012 med fokus på att erbjuda det senaste inom ljusteknik och digitalt glas. Nu är TopRight Nordic en börsnoterad koncern som, tillsammans med sina helägda dotterbolag Ferm & Persson, HISAB, Visual Solution och TD Light, tar helhetsgrepp om projekt för innovativa exponeringsupplevelser, smarta byggnader, flexibla ytor, avancerade tekniska konstruktioner och energibesparande miljöer. TopRights kunder är arkitekter, byggare, innovationsföretag, utvecklingsledare, fastighetsbolag, industrier, samhällsaktörer och techbolag mfl.

TopRight Nordic AB (publ)
Taptogatan 6
115 26 Stockholm +46(0)8 530 300 50 www.toprightnordic.com

TopRight skapar nya möjligheter med modern ljusteknik och digitalt glas.