Toleranzia AB publicerar årsredovisning för räkenskapsåret 2021

Toleranzia AB publicerar idag årsredovisning med tillhörande revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2021. Årsredovisningen finns tillgänglig via bolagets (www.toleranzia.se) och Nasdaq First North Growth Markets (www.nasdaqomxnordic.com) respektive hemsidor.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Charlotte Fribert – vd, Toleranzia
Tel: +46 763 19 98 98
Email: charlotte.fribert@toleranzia.com
 
Om Toleranzia AB (publ)
Toleranzia AB (publ) utvecklar läkemedel som utnyttjar immunförsvarets egen kraft för behandling av autoimmuna orphan-sjukdomar. Läkemedlen, som riktar sig mot sjukdomsorsaken, kan bota eller kraftigt lindra sjukdomen och inte, som nuvarande behandlingar, enbart minska symptomen. De har potential att bli de första långtidsverkande eller botande behandlingarna som verkar specifikt på den underliggande orsaken till den autoimmuna orphan-sjukdomen de utvecklas för. Toleranzias aktier är listade på Nasdaq First North Growth Market och Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, CA@mangold.se, är Bolagets Certified Adviser.

Bifogade filer

210406 Toleranzia ÅR 2021
210406 Toleranzia Revisionsberättelse 2021